Professioneel Gespreksleiden

5 debatkillers en hun tegengif

Een debat dwingt je om zaken scherp te zien. Vindt iedereen dat prettig? Nee, sommigen worden daar nerveus van. Die komen dan met debatkillers. Wil je een echt debat, dan heb je tegengif nodig. 5 tips van Debat.NL.

1. “Je weet hoe het MT hierover denkt…’

Wegen standpunten zwaarder naarmate je hoger in de boom zit? Je positie zegt bar weinig over de overtuigingskracht van je argumenten. Dit tegengif werkt: ‘Laten we de voors en tegens eens op een rijtje krijgen.’ In een goed debat worden de argumenten eerst verzameld voordat ze worden gewogen.

2. ‘Je moet wel oppassen wat je zegt…’

Een discussie waarin mensen aarzelen om te zeggen waar het op staat, wordt al snel een schijndiscussie. Dit gevoel van onveiligheid vraagt om een sterk tegengif: ‘Laten we voordat we een discussie houden, eerst samen een beeld vormen van de feiten. Dat maakt helder waar de discussie over moet gaan’.

3. ‘Dat is wel typisch dat jij daarmee komt…’

Vermenging van persoon en zaak is de doodsteek voor een inhoudelijk debat: is wat wordt gezegd relevant, onderbouwd en moeilijk te weerleggen? Tegengif: ‘Laten we een debat houden waarin we discussieren vanuit de rol van voor en tegen. Zo kan er vrij worden geargumenteerd en kan wat je zegt nooit tegen je worden gebruikt.’

4. ‘Laten we het eens hebben over integraal…’

Een probaat middel om een debat te doen verzanden is het onderwerp vaag te houden. Wat je dan krijgt is definitiegedoe (‘wat is integraal eigenlijk?’) en academische schermutselingen. Een debat is een test van een idee als oplossing voor een probleem (‘om integraal te werken, moeten we….). Tegengif: ‘Laten we deelnemers zelf stellingen suggereren. Hoe concreter, hoe beter het debat aansluit bij de praktijk.’

5. ‘Kunnen we hier niet gewoon over vergaderen…’

Een vergadertafel, een agenda en thermoskannen… het domein voor vergadertijgers, maar killing voor een debat. Een vergadering is er voor besluitvorming, een debat voor meningsvorming. Tegengif: ‘Met een debat krijgen we meer focus, meer dynamiek en meer input voor de vergadering daarna.’ Tafels aan de kant. Laatste fabeltje: Debatteren gaat toch om gelijk krijgen? Tegengif: ‘Slechte debatten wel. Goede debatten zijn juist een gezamenlijke zoektocht naar het beste besluit.’

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken