Tips voor gemeenten

5 misverstanden over raadsdebat

Hebt u ook wel eens gevoel dat het raadsdebat niet is wat het moet zijn? 5 Tips van Debat.NL voor een effectiever debat in de raad.

1.  Debatteren gaat over goed en fout
De neiging om tegenstellingen te vergroten levert eerder slechte relaties op dan betere besluiten. Dat kan beter: Het gaat er in het debat om dat u anderen overtuigt dat uw plannen het meest in het gemeentebelang zijn. Het debat is een test van ideeën. Geen idee = geen debat.

2. Het gaat toch om uw eigen verhaal?
Als u zich in de raad beperkt tot het uitleggen van uw eigen verhaal, hebt u wel een stemverklaring maar geen debat. Dat kan beter: Debatteren is van de ander horen in hoeverre die het met u eens is. Daarom zijn moties en amendementen de kern van het raadsdebat.

3. Raadsdebat = herhaling commissiedebat
Als u in het raadsdebat de standpunten herhaalt uit de commissie verspilt u kostbare vergadertijd. Dat kan beter: De commissie moet de moties en amendementen opleveren, waar u in de raad met elkaar over debatteert.

4. Alle ballen op de wethouder 
De wethouder bevragen of bekritiseren levert vaak een lange uitleg op waarom het voorstel zo goed is. Zo overtuigt u anderen niet.  Dat kan beter: Overtuig de andere fracties van uw zorgen en ideeën.

5. Interrumperen = pootje lichten
Door met interrupties de ander uit balans te brengen wordt u zelf niet per se overtuigender. Dat kan beter: Gebruik interrupties om centraal te stellen wat u zelf belangrijk vindt (‘Wat vindt u van ons voorstel om…’).

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken