5 debatkillers en hun tegengif

Een debat dwingt je om zaken scherp te zien. Vindt iedereen dat prettig? Nee, sommigen worden daar nerveus van. Die komen dan met debatkillers. Wil je een echt debat, dan heb je tegengif nodig. 5 tips van Debat.NL.

1. “Je weet hoe het MT hierover denkt…’

Wegen standpunten zwaarder naarmate je hoger in de boom zit? Je positie zegt bar weinig over de overtuigingskracht van je argumenten. Dit tegengif werkt: ‘Laten we de voors en tegens eens op een rijtje krijgen.’ In een goed debat worden de argumenten eerst verzameld voordat ze worden gewogen.

2. ‘Je moet wel oppassen wat je zegt…’

Een discussie waarin mensen aarzelen om te zeggen waar het op staat, wordt al snel een schijndiscussie. Dit gevoel van onveiligheid vraagt om een sterk tegengif: ‘Laten we voordat we een discussie houden, eerst samen een beeld vormen van de feiten. Dat maakt helder waar de discussie over moet gaan’.

3. ‘Dat is wel typisch dat jij daarmee komt…’

Vermenging van persoon en zaak is de doodsteek voor een inhoudelijk debat: is wat wordt gezegd relevant, onderbouwd en moeilijk te weerleggen? Tegengif: ‘Laten we een debat houden waarin we discussieren vanuit de rol van voor en tegen. Zo kan er vrij worden geargumenteerd en kan wat je zegt nooit tegen je worden gebruikt.’

4. ‘Laten we het eens hebben over integraal…’

Een probaat middel om een debat te doen verzanden is het onderwerp vaag te houden. Wat je dan krijgt is definitiegedoe (‘wat is integraal eigenlijk?’) en academische schermutselingen. Een debat is een test van een idee als oplossing voor een probleem (‘om integraal te werken, moeten we….). Tegengif: ‘Laten we deelnemers zelf stellingen suggereren. Hoe concreter, hoe beter het debat aansluit bij de praktijk.’

5. ‘Kunnen we hier niet gewoon over vergaderen…’

Een vergadertafel, een agenda en thermoskannen… het domein voor vergadertijgers, maar killing voor een debat. Een vergadering is er voor besluitvorming, een debat voor meningsvorming. Tegengif: ‘Met een debat krijgen we meer focus, meer dynamiek en meer input voor de vergadering daarna.’ Tafels aan de kant. Laatste fabeltje: Debatteren gaat toch om gelijk krijgen? Tegengif: ‘Slechte debatten wel. Goede debatten zijn juist een gezamenlijke zoektocht naar het beste besluit.’

De opvolger van Poetin in NL

De invloed van de opstelling van Poetin reikt tot ver in NL. Zalen waarin alle neuzen dezelfde kant opstaan, je niets mag zeggen en na afloop altijd applaudisseert. Poetin regeert. Hoe lang nog? Vijf alternatieven van Debat.NL.

1. De arena

De wereld is een arena. Rond elk onderwerp wordt een spel gespeeld met winnaars en verliezers.Wat ligt er dan meer voor de hand dan een opstelling, waarin de stakeholders rondom zitten en de hoofdrolspelers in het midden.Signaal: we gaan het met elkaar oplossen.

2. Het lagerhuis

Accepteren of afwijzen? Bij elke verandering heb je de keuze. Dat is de kern van het debat: weegt vernieuwing zwaarder dan de status quo? Laat mensen een kant kiezen en ze raken vanzelf in gesprek. Signaal: tegenstellingen maken ons productief.

3. Het cafe

Oplossingen worden gevonden in kleine kring. Want: hoe groter de groep hoe abstracter de uitkomst. Zet mensen daarom aan kleine ronde tafels met een concrete opdracht. Het praat makkelijker en je spreekt elkaar sneller aan. Signaal: iedereen is even belangrijk.

4. De markt

Vraag zoekt aanbod. Op de meeste bijeenkomsten is het andersom: aanbod zoekt nog vraag. Inventariseer de vraag, pas het aanbod daarop aan en laat de deelnemers shoppen. Zo krijg je altijd de beste match. Signaal: geen verplichte nummers, je kiest zelf.

5. Op safari

Buiten is de echte wereld. Daarom is niets zo onnatuurlijk als binnen praten over de buitenwereld. Trek er in kleine groepen met een missie.op uit. Frisse lucht en spontane ontmoetingen doen de rest. Signaal: Problemen lossen we op waar ze zijn. Lees De Gespreksleider (SDU) met nog veel meer tips.

Bewust Beinvloeden

Hoe vang ik een rat op reis? Onderhandelen met wildvreemden die je daarna nooit meer ziet? Pas dan op je tellen. Vijf tips van Debat.NL om ook op reis scherp te blijven.

1. ‘How much?’

Sta je voor de souvenirkraam met ongeprijsd houtsnijwerk? Vraag dan niet hoeveel het kost, bepaal eerst zelf de prijs. Dan geef je handelaar geen vrijbrief voor een wereldprijs. Wie de eerste stap zet, heeft het eerste voordeel al op zak.

2. Je bent nooit alleen

Als toerist ben je – helaas – nooit alleen. Maak daar gebruik van. Heb je geen idee wat iets mag kosten, informeer informeel wat anderen hebben betaald. Zo kom je erachter wat redelijk is.

3. Maskeer je haast

Wie zichtbaar vermoeid nog snel iets voor het thuisfront aanschaft, denkt al snel ‘ach, die prijs, het zal wel’. Bedwing je gretigheid, kijk argeloos rond en negeer sowieso het eerste bod. Dat scheelt al snel een paar biertjes of glazen wijn.

4. Een beetje respect

Hollanders grossieren in botheid. Oud-minister De Jager: ‘I’m Dutch, so I’m blunt’. Verdiep je in de lokale gebruiken. Rond de evenaar is uitgebreid groeten normaal. Ken minimaal vijf woorden in de lokale taal: ‘hallo’, ‘mooi’, ‘te duur’, ‘jij bent mijn vriend, ’heb je geen betere prijs’ en ‘echt niet?’.

5. Gelijke munt

Overtuigingskracht heeft ook een wisselkoers. Is de handelaar vriendelijk en amicaal, ben jij het ook. Heeft hij een moeder die op sterven ligt, waardoor hij geen cent kan missen? Dan heb jij een ziek zusje aan wie je een cadeautje wilt geven. Kopieer steeds het gedrag van de onderhandelaar.

De wisseltruc voor elke speech

Boeiend spreken is de kunst van het weglaten. Maar wat laat u weg? Gebruik de wisseltruc: vervang afhakers door aandachtstrekkers met 5 tips van Debat.NL.

1. Cliches eruit, aandacht erin

Zinnen die iedereen kan dromen (‘fijn dat jullie er allemaal zijn’) sussen uw publiek direct in slaap. Maar wat getuigt van echte interesse overtuigt. Stel een persoonlijke vraag, kom met een persoonlijke ervaring, richt u specifiek tot enkele personen.

2. Antwoorden eruit, vragen erin

Sprekers met waarheidspretenties zijn er al genoeg. Uw publiek vindt u geloofwaardiger als u niet op alles een antwoord hebt, maar juist de goede vragen weet te stellen. Een vraag als ‘wanneer heb je de moed om echt voor jezelf te kiezen?’ maakt meer impact dan 3 bulletpoints uit Wikipedia.

3. Abstracte termen eruit, voorbeelden erin

Wilt u dat mensen naar hun mobieltje grijpen? Zeg dan ‘integrale samenwerking’ of ‘coachend leiderschap’. Houd het concreet: ‘Ben je een goede leider als je achter je bureau zit?’ of ‘Kun je samenwerken zonder offers te brengen?’ Het publiek wil zien wat het hoort.

4. Opsommingen eruit, claptraps erin

Spreken is kiezen uit 2 illusies: volledig zijn en in 1 zin alles samenvatten. Uw publlek klapt sneller voor een selectie dan voor een encyclopedische uiteenzetting. Het snapt de illusie van een oneliner (‘Maak van managers weer leiders’) of een drieslag (‘Bed, bad, brood’). Gebruik die claptraps.

5. Informatie eruit, stilte erin

Zeggingskracht groeit…. door af en toe even niets te zeggen. Als u bevreesd bent voor pauzes wordt u een kommaprater. Zet vaker een punt en zwijg. Uw woorden krijgen meer lading als er een stilte op volgt. De beste speech is een speech waarin u niets meer weg kunt laten.

Laat je niet beetnemen

Denkt u ook wel eens, hier klopt iets niet? Met psychologische trucjes proberen ze u te beinvloeden. Trap er niet in en blijf scherp met 5 tips van Debat.NL.

1. Accepteer alleen oprechte complimenten

Mensen doen van alles om aardig gevonden te worden, bijv strooien met complimenten. Accepteer allleen complimenten als ze niet direct worden gevolgd door een verzoek om medewerking aan iets waar u eigenlijk geen zin in heeft.

2. Ik mag je wat aanbieden…

Laat je geen schuldgevoel aanpraten! Natuurlijk, u weet ook wel dat wie geeft, ontvangt. Maar bepaal zelf wanneer u geeft of ontvangt. Waardeer de ander voor zijn vrijgevigheid, maar dat u graag de zaak zelf op zijn merites beoordeelt.

3. Vorige keer heb je ook meegedaan…

Gebruiken mensen uw verleden om uw toekomst te bepalen? Prestaties uit het verleden zijn helemaal geen garantie voor de toekomst. Geloof niet in automatismen, maak elke keer weer zelf een gezonde afweging.

4. Uw collega’s buren doen het ook…

Andere mensen kunnen goede redenen hebben voor hun keuze. U hebt uw eigen redenen. Denk zelf. Met de kudde meegaan betekent nog niet de goede kant op lopen. En bovendien: niet meedoen betekent niet dat u meteen het zwarte schaap bent.

5. Deze kans komt maar 1 keer…

Kansen zijn als bussen, er stopt er altijd wel eentje (Richard Branson). Wat als schaars wordt voorgesteld is vaak helemaal niet schaars. Met wat geduld koopt u niet alleen bedenktijd, maar houdt u de handen vrij voor de echte kansen. Moraal: Zeg wat vaker ‘nee’ om ‘ja’ te kunnen zeggen tegen wat echt belangrijk is.

De Propaganda Checker

Proberen ze u weer eens te strikken? Grote kans dat u wordt verleid met een staaltje propaganda. Houdt dan de Propaganda Checker bij de hand. Debat & Dialoog helpt u aan de 5 testvragen voor een solide argumentatie en eerlijke discussie.

1. Wat stelt dat concreet voor?

(Glittering generalities) Mooie woorden als duurzaam, transparant en synergie horen we dagelijks. Wie ze gebruikt doet geen vlieg kwaad, speelt in op feel good, maar zegt in feite helemaal niets. Zo iemand kan nog alle kanten op. Concreter = beter. Wat bedoelt u precies?

2. N=1: hebt u meer voorbeelden?

(Testimonial) ‘Maurice de Hond is ook overgestapt naar ons’. Interessant, waarom eigenlijk? En heeft Maurice zoveel verstand van energie? N=1 is niet representatief. Vraag: Zijn er meer voorbeelden, zijn er tegenvoorbeelden? Als het stil blijft weet u genoeg.

3. Waarom zou IK instemmen?

(Bandwagon) ‘Velen gingen u voor’. Leuk, maar schapen zijn makke beesten. Als mensen achter elkaar aan wandelen, weet u zeker dat er niemand meer kritisch nadenkt. Blijf cool: ‘U hebt mij nog niet overtuigd, waarom zou ik meegaan?’

4. Zijn er ook nadelen?

(Cardstacking) Selectief argumenteren is even begrijpelijk als bedrieglijk. Get serious. Wie geen nadelen van zijn eigen plan kan noemen, is niet geloofwaardig. Roze wolken bestaan niet.

5. Los van uzelf… wat zijn uw argumenten?

(Plain folks) Als iemand zich voordoet als een gewone man of vrouw net als u, dan wordt het tijd om persoon en zaak te scheiden. Joe the Plumber viel ook door mand. Dus: ‘Even terug naar het onderwerp, waarom precies wilt u…?’   Het ideaal is en blijft een open debat waarin argumenten op waarheid en waarde getest worden. Zonder tegenspraak neigt elke monoloog naar propaganda.

Geen smoesjes a.u.b.

De werkdruk neemt snel toe. Met minder collega’s is het harder buffelen. Geen wonder dat iedereen zijn eigen straatje wil schoonhouden. Dus samenwerken, ho maar. 5 klassieke smoezen bederven de pret op de werkvloer. Accepteer ze niet!

1. Dat is niet mijn rol…

Ga niet in discussie over welke functie, taak, rol of verantwoordelijkheid iemand wel/niet heeft. Check waar wel bereidheid zit. Vraag gewoon: ‘Welke bijdrage wil je leveren?’

2. Dat gaat niet werken…

Alle vormen van negatieve kritiek zonder meedenken zijn geen discussie waard. Cynisme bestrijd je met positivisme. Vraag gewoon: ‘OK, wat is jouw voorstel om dit te laten slagen?’

3. Daar heb ik geen tijd voor…

Alles wat belangrijk is, krijgt tijd. Ga niet bakkeleien over belang en prioriteit. Zoek een kleine opening. Vraag gewoon: ‘Wanneer wil je hier wel tijd voor maken?’

4. Daar heb ik geen zin in…

Mensen kun je niet motiveren, ze moeten zichzelf motiveren. Zoek naar wat ze drijft. Vraag gewoon: ‘Wat moet er gebeuren zodat je wel hieraan wil meewerken?’

5. Daar is geen geld voor…

Het is crisis, dat snapt iedereen. En juist daarom moeten bestaande bestedingen plaats maken voor nieuwe investeringen. Vraag gewoon: ‘En wat nu als dit geld oplevert?’

De laatste vergadering

Heeft er iemand nog iets voor de rondvraag? Ja. Ik stel voor dat dit onze laatste vergadering is! Hoort u ook bij de 99% die vraagtekens plaatst bij vergaderen? Niemand wil in crisistijd nog vergadertijger worden. U krijgt – zonder overleg – 5 redenen om nog dit jaar een einde te maken aan de vergadercultuur.

1. De vergaderzaal is het laatste bastion van het oude werken. De vaste opstelling van tafels en stoelen spreekt boekdelen: hier blijft alles bij het oude. Vernieuwing moet je daarbuiten zoeken. Dat is een uitstekende reden om minder te vergaderen!
2. Vergaderingen maken van Wakker Nederland een slaapverwekkend gezelschap. De oorzaak? Een voorspelbare agenda met voorspelbare reacties van voorspelbare mensen. Zoveel zekerheid is niet goed voor onze mentale gezondheid. Vandaar die benen languit onder tafel. Gebrek aan scherpte is oorzaak nr. 1 van foute besluiten.
3. Ja maar… als ik wegblijf wordt er van alles achter mijn rug bekokstoofd. Die angst is wel het allerslechtste argument om te blijven vergaderen: wantrouwen. Laat ze u erbij roepen als u nodig bent. Dat is ook nog eens minder duur. Een aanwezigheidsplicht dient de status van de vergadervoorzitter, nooit de zaak.
4. Maak van vergaderen een hamerstukkenfeest. Praten is heel sociaal, maar niet productief. Problemen bespreek je in je eigen tijd, in vergadering gaan we oplossingen kiezen. Geen voorstel = geen vergadering. Dat houdt het kort en resultaatgericht.
5. Er zijn legio alternatieven voor de traditionele vergadering. Een pittig debat over een prikkelende stelling, een wilde brainstorm of een feed-back uurtje. Zonder veel vergaderen draait de zaak prima door.

Nooit meer zweten op een speech

Vanwaar toch die onweerstaanbare neiging tot management by speech? U heeft 5 motieven om elk verzoek om een speech te reduceren tot hoogstens 1 minuut zendtijd.

1. De monoloog is een symptoom van het laatste restje Sovjet-dreiging. Met een ijzeren boodschapdiscipline wordt medewerkers ingeprent dat ze ´het belangrijkste kapitaal zijn’ of dat ´de klant altijd centraal staat´. Met zulke platitudes weet je zeker dat niemand je zal tegenspreken. Het is nikszeggerij met als cynisch resultaat dat iedereen denkt: laat maar kletsen, wij weten wel beter.
2. Dominees horen in de kerk. Wie daarbuiten waarheidspretentie heeft, creëert zijn eigen sprookje. Er zit namelijk meer verstand onder het publiek dan achter het katheder. Medewerkers weten meer dan hun manager. Het motto voor elke speech luidt daarom: crowdsourcing. Je weet pas precies wat je moet zeggen, als je weet waarom je gehoor verlegen zit.
3. Wat doet u als Wim de Vilder het journaal presenteert? Koffie zetten, schuin oog op de laptop, ruggespraak met huisgenoten. Wim blijft toch wel praten. Het lot van de monoloog is multitasking in het publiek. De blackberry, de pen en de knappe buurman/vrouw doe je als luisteraar er makkelijk bij. Zonder interactie gaat aandacht rap verloren.
4. Het publiek wil zelf een speech. Vertel nog eens, chef, over onze veranderstrategie. Quatsch! Trap er niet in! Maak mensen niet luier dan ze al zijn. Hersencellen prikkel je door actie. Als u wilt dat de veranderstrategie wordt begrepen, moeten ze er zelf met u over in gesprek.
5. In de zendtijd voor monologen telt maar een ding: in no time tot de essentie komen. Stel de goede vraag, houd je mond en luister. Pas als je goed luistert heb je makkelijk praten. Die dialoog aangaan is knap vermoeiend in het begin, want het lukt je alleen bij oprechte interesse in je publiek.

Snel verkocht!

Hoe reageert u als iemand u iets wil verkopen? Precies, laat maar zitten. Maar wat nu als u zelf een ander wil overtuigen? Zonder de ander lastig te vallen? Vijf tips van Debat & Dialoog zonder voet tussen de deur.

1. Heb jij dat nou ook…?

Mensen praten graag met mensen. U kunt beter beginnen over opmerkelijke hobby’s, opvallende gebeurtenissen en mooie wandobjecten,dan over uw eigen zaak. Doel: identificeer je met de klant. ‘Dat herken ik maar al te goed…’

2. Waarom is belangrijker dan wat

Wat uw fantastische kwaliteiten zijn is helaas niet zo interessant. Zet de knop maar om. Zeg niet: ‘Wat ik voor u heb…’ Zeg: ‘Ik begrijp dat u op zoek bent naar…, kunt u mij vertellen waarom?’ U verkoopt niets, de ander koopt iets.

3. De kunst van het reframen

Als een gesprek alleen over kosten gaat zit u in een prijzenslag vol salamitactieken. Zegt de ander ‘Kan de prijs omlaag?’ dan antwoordt u: ‘Dat wordt lastig. Waar ik graag met u over praat is…’

4. Ik heb er zelf ook een…

Mensen voelen zich graag gemakkelijk. Dat gemak ontstaat als ze menen in goed gezelschap te verkeren. Grossier in BV’s, buurt- en branchegenoten: ‘Wie hier ook gebruik van maakt is…’

5. Laatste duwtje

Waarom een klant iets wil kopen is het belangrijkst. U trekt ‘m over de streep als hij ook het antwoord krijgt op de vraag ‘waarom nu?’ Zeg bijvoorbeeld ‘Als u nu besluit, bent u verzekerd van onze beste…’.

Tips van Debat.NL – Maart

Debatteren doet u in twee termijnen

Spreken in termijnen gaat terug tot de oudste parlementen (‘je mag voor de tweede keer spreken als iedereen gesproken heeft’). Dat is geen belemmering voor een goed debat. 5 tips van Debat.NL voor betere termijnen.

1. Hoe zijn de termijnen bedoeld?

In eerste termijn komt elke fractie met zijn standpunt. In tweede termijn reageren de fracties op elkaars standpunten. Wie in de eerste termijn alleen vragen stelt frustreert het debat.

2. Hoe lang mag een termijn duren?

Ook als er geen spreektijden zijn vastgesteld, zijn er nog altijd luistertijden: hoe lang kunnen mensen luisteren? De eerste termijn kan kort (max 5 min): standpunt + argumentatie. De tweede termijn mag langer duren vanwege de interrupties.

3. Interrupties

Interrupties pleegt u om 1) het standpunt van de ander te bekritiseren en 2) uw eigen standpunt te versterken. Hoe werkt dat laatste? Vraag bij interruptie om de reactie van een fractie op uw eigen standpunt. Zo wordt u minder makkelijk genegeerd.

4. Een derde termijn: uitzondering

Als debatteren niet in 2 termijnen kan, kan het ook niet in 3. Als vragen goed beantwoord worden en de focus bij het onderwerp blijft is een 3de termijn echt een grote uitzondering.

5. De voorzittersrol bij termijnen

De voorzitter geeft vooral het doel aan bij elke termijn. En verder wil de voorzitter herhaling van betogen voorkomen. Hoe? Door te vragen: ‘Wat voor nieuws hebt u nog toe te voegen?’ Experimenteren met het afschaffen van de termijnen? U kunt het proberen, maar een van de oudste parlementaire regels is niet voor niets bedacht.

Weet hoe de hazen lopen

Een meeting voorbereiden loont, als u weet hoe het moet. Met alleen een agenda bent u er niet. Weet hoe de hazen lopen met 5 Tips van Debat.NL

1. Moet er wel een meeting komen?

Te vaak is fysiek bij elkaar komen niet alleen een dure grap, maar ook nog eens overbodig. Check tevoren of vergaderen voor een besluit echt nodig is. Zo ja, vraag dan meteen waarom. Dat is les 1 om te weten hoe de hazen lopen.

2. Zorg dat elk onderwerp een eigenaar heeft.

Weinig is zo frustrerend als zwevende agenda-onderwerpen. Koppel elk onderwerp aan een verantwoordelijk persoon. Stuur de agenda met onderwerpen, eigenaren en tijden tevoren rond.

3. Ken de insteek van de sleutelfiguren.

Als je een meeting leidt wil je niet verrast worden door de discussie. Sterker nog, als je weet hoe de belangrijkste spelers erin zitten kun je de discussie tot de essentie beperken. Bel en spreek sleutel-figuren tevoren, dan weet je welke vragen je in de meeting kan stellen.

4. Bereid een opening met impact voor.

‘Hierbij open ik de vergadering’ heeft 0 impact. Zet bewust de toon door bijv. een compliment te geven of te refereren aan de besluitvaardigheid van de vorige keer. Bedenk tevoren wie je even persoonlijk wil noemen.

5. Doe 2 minuten voor de vergadering niets.

Geen gevlieg, gemail of snel nog een telefoontje. Concentreer je de laatste 2 minuten voor een meeting op de meeting zelf. De rust die je daarmee krijgt, doet de deelnemers goed.

Raad, laat uw tanden zien

De gemeenteraad is het hoogste orgaan, maar wie bepaalt vaak de agenda? B&W. Dat klinkt niet goed en kan dus beter. Minder controleren, meer kaderstellen. Hoe? Vijf tips van Debat.NL.

1. Wees zuinig met vragen richting B&W

Een raad die veel vragen stelt over collegestukken krijgt een slap profiel. Bovendien geeft u als raad wel erg veel zendtijd weg aan B&W. Een sterk B&W blaast terug: ‘Mijn antwoord op uw vraag komt pas al u zelf met een visie komt.’

2. Spreek andere fracties meer aan

Uw raad is op zijn sterkst als er onderling wordt gedebatteerd om een meerderheid te krijgen. Een coalitie wil ook de oppositie meekrijgen. Daarvoor moet je elkaar verleiden. Debatteren is ook onderhandelen.

3. Geef vaker opdrachten aan B&W

Een raad beschikt niet over een staf om zelf altijd alles uit te zoeken. Maar niets weerhoudt een raad om B&W aan het werk te zetten met een opdracht: ‘Zoek uit of er een probleem met xyz en rapporteer ons voor 1 september’.

4. Dien moties vreemd aan de agenda in

Een passieve raad krijgt een agenda die voor vrijwel 100% door B&W wordt ingevuld. Dat is 0% kaderstellend. Uw raad krijgt tanden als ze los van die agenda moties indient die B&W tot luisteren.

5. Kom met eigen voorstellen

Een raad die eenmaal zijn stempel drukt op de agenda en debatten, neemt ook de laatste stap: initiatiefvoorstellen. Daarvoor bent u in de politiek gegaan: zaken aan de orde stellen en oplossen. Kortom, je bestaat pas als raad als je zelf het heft in handen neemt. Uw kiezers zullen blij zijn!

Verkeerd geciteerd

De media zijn zelden positief over de politiek. Tegelijkertijd kunnen raadsleden niet zonder de media: u bestaat pas als u in beeld bent. Hoe bereiken we dat raadsleden positief opvallen in de media? Vijf tips van Debat.NL

1. Gebruik de medialogica

De media hanteren hun eigen logica. Medialogica = beelden > woorden, personen > beleid en emoties > argumenten. Dus help als raadslid de media een handje: geen tekst zonder foto, geen uitleg zonder citaten en geen verhaal zonder passie.

2. Gouden regel voor een goede quote

Profileren doet u altijd met een kernboodschap. Anders wordt u of genegeerd of afgeschoten. Een goede boodschap = 3 x 10 seconden: de stelling, de argumentatie en een voorbeeld. Wat geloofwaardig klinkt wordt sneller overgenomen.

3. Na de raad is het te laat

Niet elke raad haalt het niveau van een avondvullende theatervoorstelling. Laat journalisten niet eindeloos wachten op een pikant moment. Help ze: sein ze tevoren in over wat interessant nieuws kan opleveren.

4. Media = sociale media

Elk persbericht, elke quote, elke aankondiging stuurt u simultaan via Twitter, Facebook en LinkedIn de wereld in. En doe dat stelselmatig, zo vergroot u uw bereik.

5. Vrienden met de pers?

Zie journalisten niet als vriend of vijand, maar als een vakman/vrouw (in opleiding). Afstand van de persoon en respect voor de professie gaan prima samen. En nodig ze veel uit in vredestijd, dan bouwt u krediet op voor spannender tijden.

Inwerkprogramma tips

Als de oude raad aftelt, begint de aanloop naar de nieuwe raad. Hoe krijgt u een soepele en snelle overgang van oud naar nieuw? Vijf ideeën van Debat.NL.

1. Geen afscheid zonder testament

Wie vier jaar hard heeft gewerkt, weet wat in de raad werkt en wat beter kan. Gun de nieuwe raad een mooie start door een testament van best practices na te laten. Nu is het moment voor een mooie boedelbeschrijving, voordat de campagne losbarst.

2. Betere prestaties door simulaties

Nieuwe raadsleden raken beter vertrouwd met rollen en instrumenten van de raad als ze die live ervaren. Met typische ‘instinkers’ en verrassende wendingen komen raads- procedures echt tot leven en vergroot u het plezier in het politieke handwerk.

3. Vraaggericht

Niets leert zo slecht als verplichte stof. Hoe lost u dat op? Werk vraaggericht: inventariseer wat raadsleden zelf willen leren. Varieer: vervang powerpoint door een leuke quiz of interview. Doseer: niet alles in 3 avonden.

4. Schakel ex-raadsleden met lef in

Voordat u het weet piepen de jongen zoals de ouden. Onder ex-raadsleden zit een schat aan ervaring. Zoek de krenten uit die pap: welke raadslid heeft een sterk en inspirerend verhaal?

5. Grijp de kans voor hecht fundament

Het imago van de raad – een glazen huis – is de verantwoordelijkheid van alle raadsleden. Organiseer bij de start een dialoog: waar willen wij voor staan, waaraan willen we elkaar houden? Zo krijgt u de verbinding die nodig is in spannende tijden.