Geen debat zonder doel

Debatteren is geen doel op zichzelf. Het debat in de raad is een instrument om iets anders te bereiken. Enkele mogelijke doelen van raadsdebatten: Verantwoording afleggen over het beleid aan de inwoners Gezamenlijk een voorstel kritisch bekijken en waar nodig polijsten Een slecht voorstel van tafel krijgen of minder slecht maken Profileren richting pers en … Continued

Creatief met keynote sprekers

Voor de gespreksleider of dagvoorzitter is iedereen een sleutelfiguur in de bijeenkomst of het nu een minister, een directeur of een deelnemer is. Organisaties zetten keynote sprekers in om zich sneller te verzekeren van een volle zaal. Is het publiek eenmaal binnen, dan is menig organisator tevreden. Voor de gespreksleider begint het dan pas. Demystificeer … Continued

Omgaan met kritiek op de politiek

Inwoners die kritisch zijn over beleid en voorstellen zijn natuurlijk fijn. Deze mensen denken mee en gaan vaak met u in gesprek. Zij zijn een bron van potentieel goede ideeën en moeten gekoesterd worden. Maar sommige inwoners zijn niet kritisch op de inhoud, maar kritisch op “de politiek”. Want raadsleden zijn allemaal zakkenvullers die er … Continued

Hoe introduceer je een spreker?

Geen gespreksleider die nog mensen met hun cv aankondigt. Sprekers zijn alleen interessant voor wie ze nu zijn.  Niet wat ze zijn of waren. Drie tips Verhef je stem Applaus voordat een spreker start is het minste dat u kunt doen. Een kleine verheffing van de stem van de gespreksleider en het publiek begint vrijwel … Continued

Het nut van kleine overwinningen

Voor veel raadsleden is het glas eerder half leeg dan half vol. Maar ook voor raadsleden geldt: tel uw zegeningen en wees niet bang om andere fracties daarvoor te bedanken. Een goed voorbeeld uit een raadsdebat over het aantal bomen dat moest worden geplant in een nieuwe woonwijk: GroenLinks (oppositie): “Het collegevoorstel gaat uit van … Continued

De stoelverrassing

De dag gaat over Justitie, geheime informatie en Wet op de Openbaarheid van Bestuur. De gespreksleider heeft de link snel gelegd met een creatieve opening. ‘We hebben vandaag een gevoelig thema, zeg maar gerust explosief materiaal. Er zijn namelijk 10 pakketjes aangetroffen in de zaal. Die zitten onder jullie stoel… In elk van die pakketjes … Continued

Met de wethouder in debat?

U wilt graag een inhoudelijk debat voeren over een voorstel dat wat u betreft niet goed is? Heel goed! Maar met wie gaat u in debat? De verleiding is om met de wethouder in debat te gaan. Die heeft het voorstel ingediend en hoort daar verantwoording over af te leggen, toch? Dat klopt, maar de … Continued

Stilte alstublieft!

‘Even centraal graag…’, past niet in het vocabulaire van de gespreksleider. Alsof alles om de gespreksleider draait. Hoewel bij een gezagsgetrouw publiek de zin ‘Mag ik even uw aandacht’ altijd werkt, is het de kunst om een zaal stil te krijgen zonder daar woorden aan te verspillen . PowerPoint Op het scherm verschijnt levensgroot een … Continued

Oefen met debatteren in de fractie

Een veelgehoorde opmerking tijdens debattrainingen voor gemeenteraden en fracties: “dit moeten we eigenlijk veel vaker oefenen.” Een terechte opmerking, debatteren kun je immers leren. Dit kan natuurlijk door maandelijks met de fractie een debattraining van Debat.NL te volgen, maar het kan ook gemakkelijker. Maak er een gewoonte van om tijdens fractievergaderingen regelmatig met elkaar een … Continued

Hoe krijg je een massa interactief?

Een goede moderator of gespreksleider schrikt niet van 250 pakken in ruststand. En het is maar beter dat zij ook niet schrikken van de gespreksleider. Dat gebeurt wel als je spontaan het publiek induikt naar iemand die wat leuks wil zeggen. Je bent geen overvaller. Vier manieren om 250 man er bij te betrekken. Stellingen, … Continued

Stuur aan de voorkant

Voor veel raadsleden begint het politieke proces als het collegevoorstel binnen komt. Dan gaan ze zich inlezen, technische vragen bedenken, een fractiestandpunt bepalen en in gesprek met de achterban. Het is vervolgens erg lastig om nog invloed uit te oefenen op het voorstel: er ligt immers al een kant-en-klaar plan en de kans is groot … Continued

En uw gespreksleider van vandaag is…..

Je kunt opkomen als een filmster of juist kiezen voor een bescheiden entree, die je de mogelijkheid  geeft om gaandeweg te groeien. Vanaf het begin kun je het signaal geven dat iedereen hoofdrolspeler is behalve jijzelf. Maar voor elke gespreksleider die iets moet presenteren geldt: voorkom non-verbale lekkage: Geen auto-manipulatie Blijf met je handen van … Continued

Bereid interrupties altijd voor

Veel raadsdebatten bestaan vooral uit lange monologen van raadsleden, die netjes vanaf het papier worden opgelezen. Soms volgt er nog een tweede termijn met iets meer interactie, maar het oplepelen van een verhaal is vaak de favoriete bezigheid van raadsleden. Saai voor het publiek, saai voor andere raadsleden en saai voor de media. Gebruik uw … Continued

Wat doe ik met een verlegen gezelschap?

Als gespreksleider ben je niet verlegen, maar de deelnemers soms wel. Zet deze mensen niet voor het blok (‘Kom op, je hoeft je nergens voor te schamen hier’).  De vooronderstelling onder veel bijeenkomsten is dat je moet praten om mee te doen. Maar eerst denken en/of schrijven kan net zo goed en levert vaak betere … Continued

Tip voor raadsleden: word niet reactief

Het begon zo leuk toen u campagne voerde voor uw eerste termijn als raadslid. Vol frisse ideeën over hoe de gemeente anders kon werd u uiteindelijk gekozen om plaats te nemen in de raad. En nu aan de slag! Maar de eerste week kwamen er al honderden pagina’s aan memo’s, voorstellen en verordeningen binnen. En … Continued