Tips voor gemeenten

Betere begrotingsdebatten!

De algemene beschouwingen: een hoogtepunt in de lokale democratie? Met de 5 tips van Debat.NL wordt het de moeite waard om erbij te zijn

1. Alles-in-een? Hapklare brokken!

Stelt u zich voor dat elk fractie de begroting van a tot z doorakkert…, dan vergt u wel heel veel van de aanwezigen. Knip de behandeling op in 5-6 hoofdonderwerpen en voeg een vrije ronde toe. Zo krijgt het debat meteen focus!

2. Kanttekeningen? Kernboodschappen!

Is de verleiding groot om per hoofdstuk, alinea en tabel uw commentaar te geven? Kies liever voor 3 kernboodschappen: dit is wat wij willen verbeteren in de komende periode. Dat blijft hangen.

3. Herhaling van zetten? Afwegingen!

Maak van de tweede termijn geen saaie repetitie. Houd een schorsing tussen eerste en tweede termijn met als doel: zoek interessante overeenkomsten en verschillen tussen partijen. Dat levert debat op.

4. Bureautaal? Gewone mensentaal!

Als u de begroting hebt gelezen,neem dan niet de ambtenarentaal over. Spreek als volksvertegen-woordiger. Een ‘integrale aanpak’ betekent in gewoon Nederlands dat je niet het ene gat met het andere dicht en rekening met elkaar houdt. Dan begrijpt uw buurman u beter.

5. Nachtkaars? Begin en eindig met pit.

Spreken = boeien. De wet van de 3A’s geldt ook hier: eerst aandacht, dan argumenten en tot slot uw appel. Inspiratie? Kijk eens naar deze mooie opening. En leg aan het eind van uw betoog nadrukkelijk de bal bij de ander. Zo daagt u anderen uit.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken