Professioneel Gespreksleiden

BOB de gespreksleider

Kleine groep te modereren (= ongeveer 10 man)? Een goede facilitator werkt gewoon met BOB.

Beeldvorming

Deelnemers die te snel een standpunt innemen zetten zichzelf vast. Verandering leidt dan tot verwarring (“Wat vind je nu echt?”) of gezichtsverlies (“zie je wel, hij moet toegeven”). Zorg dat je aan het begin vooral veel vragen hebt of laat deelnemers de vragen bedenken. Het leidt tot een rijke inventarisatie en analyse van wat er nu speelt.

Oordeelsvorming

Als in een vroeg stadium telkens discussie optreedt moet je steeds interveniëren met de vraag “is dat wel zo?”. Hopeloos vermoeiend. Slechts beeldvorming = slechte oordeelsvorming. Als de zaal een goed oordeel wil vellen moeten ze wel de feiten kennen.

Besluitvorming

Besluiten komen niet uit de lucht vallen, maar komen in kleine stapjes. “Waar zijn we het al over eens?” Beproefde tip uit de diplomatie: Wie met kleine stapjes begint kan daarna vaak veel grotere besluiten nemen.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken