Maak moties met impact

Met moties krijgt u zaken in beweging. En speelt u zichzelf postief in de kijker. Dat is althans de bedoeling. Mijd de 5 valkuilen bij het indienen van een motie en vergroot uw invloed op het debat.

1. Motie namens meer dan een
Een motie namens 1 partij is een motie voor de buhne. Misschien denkt u te scoren voor uw achterban, maar die hebben liever echte politieke invloed dan alleen rumoer. Zorg voor medestanders voordat u de motie indient.

2. Motie nooit last-minute
Een briljant ingeving op het laatste moment? Ter plekke gefabriceerde moties stranden vaak. Waarom? Ze wekken argwaan: klopt de onderbouwing, overzien we alle consequenties? Politek is al riskant genoeg. Leg moties altijd even in de week.

3. Concreter = beter
Met moties die oproepen tot meer aandacht  hebt u soms snel een meerderheid. Maar wat haalt u er eigenlijk mee binnen? Door duidelijjke eisen te stellen in termen van tijd, geld of andere middelen krijgt u aanwijsbare invloed. Dat doet het goed in verkiezingstijd.

4.Minder emotie, meer motie
‘Constaterende dat dit college er een potje van maakt… ‘ Dat is geen motie, maar emotie. Als u veroordeelt in uw motie, vrees dan het oordeel over uw motie. Geef andere fracties de kans om zelf ook argumenten voor de motie te bedenken.

5. Media voor uw motie
Moties maken meer indruk als er publiciteit bij komt. Die kans wordt groter als u uw motie tevoren doorspeelt aan de journalist of via sociale media. Geef niet de complete tekst, maar een hint naar at komen gaat.

Scoren in begrotingsdebatten

Hoe valt u op tussen al die andere fracties? Niet door op de anderen te lijken, maar juist door af te wijken en te verbinden. 5 Tips van Debat.NL voor een overtuigend optreden.

1. Breng cijfers tot leven

Een begrotingsdebat is geen cijferparade. Het gaat om de juiste richting van het beleid. Praat daarom niet in cijfers, maar geef het verhaal erachter: ‘Wij geven meer uit aan ouderen dan aan elke andere inwoner. Dat kan niet. Wij willen een gemeente met toekomst.’

2. Kies een thema, maak geen waslijst 

Waslijstjes of wensenlijstjes – dat is snel saai om naar te luisteren. Kies liever een duidelijk thema, met een sterke opening. ‘Wachten wij op de vloggers? Of gaan wij er wat aan doen? Onze fractie wil het komend jaar werk maken van wijkbeleid.’

3. Geen passieve, maar actieve interrupties

Vaak zijn interrupties kanttekeningen bij anderen. Zelden zijn het openingen voor steun aan uw eigen betoog. Ga actief in plaats van passief interrumperen: ‘Onze fractie biedt een oplossing voor het probleem dat uw partij schetst, wat vindt u van die oplossing?’

4.  Hoor ik een politicus of een inwoner?

Politici die namens zichzelf spreken (‘wij van Lokaal Belang’) komen rap over als eigenheimers. Laat horen namens wie u spreekt: ‘Elk straat in deze wijk kent het probleem: hangjongeren. En de inwoners hebben maar een vraag: ‘Wat gaan wij eraan doen?!’

5. Ga niet solo, maak een-tweetjes

Politiek effectief zijn kan niemand in zijn eentje. Zoek daarom de verbinding met andere partijen:  ‘Als het gaat om onderwijs vragen wij D66: in hoeverre steunt u onze plannen?’ Door zo’n vraag verleidt u anderen op u te reageren.,

Bang voor burgers?

Sinds enkele rampzalige AZC-avonden zijn veel gemeenten voorzichtig met bewoners-bijeenkomsten. Ze willen felle confrontaties mijden. 5 tips van Debat.NL om frustratie te voorkomen.

1. ‘Waar is de microfoon?’
Kraampjes, tafels, posters – maar geen centrale discussie. Geen wonder dat bewoners roepen ‘dit is verdeel en heers’. Wat werkt beter? Splits een bijeenkomst in een plenair deel en een deel waarin men zijn vragen aan experts kwijt kan.2. ‘Waar is de wethouder!?’
Ambtenaren zijn vaak ruim aanwezig, naar bestuurders moet je zoeken. Juist die willen de inwoners spreken. Wat werkt beter? Ambtenaren zijn voor de techniek (wat), raadsleden voor de politiek (waarom). En oefen de raadsleden in het effectief omgaan met klachten van bewoners.

3. ‘Anderhalf uur – dat is alles wat we krijgen’
De gemeente zelf vergadert maanden en de bewoners moeten in 1,5 uur hun punt maken. Dat is niet erg evenwichtig. Wat werkt beter? Leg bewoners steeds weer uit hoe politiek werkt: er zijn veel manieren om invloed uit te oefenen. Elke burger is tenslotte politicus.

4. ‘Ik hoor alleen maar tegengeluiden’
Negatieve stemmingmakers zorgen dat genuanceerde bewoners liever hun mond houden. Wat werkt beter? Geduld en een gespreksleider die een veilige sfeer bevordert. Zo kom je van debat naar dialoog: achter kritiek schuilen behoeften.

5. ‘De gemeente heeft allang besloten!’
Bewoners krijgen de indruk op het allerlaatste moment te worden geinformeerd. Ze kunnen alleen nog bezwaar maken en dat doen ze dan ook. Wat werkt beter? Betrek inwoners in een vroeg stadium. Dat vergroot de kans op betere ideeën.

Sfeermakers in de raad

Politiek moet boeien. Het hart van de lokale democratie moet kloppen. Wat u nodig hebt zijn sfeermakers in de raad. Vijf tips van Debat.NL voor een boeiende raad.

1. De voorzitter 

Voorzitters in de raad- of commissie zijn natuurlijk geen saaie beurtgevers. Wat werkt beter? Maak van de opening van elke vergadering wat moois. Speel in op de actualiteit, deel complimenten uit, permitteer uzelf een grapje. Voorzitters toveren de glimlach op ieders gezicht.

2. Het raadslid
Funest voor het beeld van de politiek zijn raadsleden die saaie teksten voorlezen. Wat werkt beter? Begin uw verhaal met een anecdote. Geef voorbeelden. Voer inwoners op als hoofdpersonen in uw verhaal. Raadsleden zijn er om je als inwoner in te herkennen.

3. De wethouder
De wethouder die braaf vragen van de raad beantwoordt, spreekt niet tot verbeelding. Wat werkt beter? Als uitvoerder kunt u verleiden met praktjk-verhalen. Kaats de bal eens wat vaker terug naar de raad. Wethouders stimuleren een raad met visie.

4. De publieke tribune
Publieke tribunes in de raad zijn de stilste tribunes van Nederland. Wat werkt beter? Introduceer vooraf ’10 minuten voor het publiek’ met korte bijdragen van bezoekers. Geef de publieke tribune een gastvrouw/heer. De publieke tribune hoort er bij.

5. De opstelling
De meeste raden hebben een zwembad- of dansvloer opstelling. Rond een gapend gat zit een naar binnengekeerde kring. Wat werkt beter? Hoe compacter de opstelling, hoe beter de communicatie. Spreken is staan. Kweek geen vergadertijgers.