Controleer de agenda

Er zijn meer zaken dan alleen inhoud in vergaderingen. De rangschikking van tafels, de keuze van aanwezigen en de temperatuur in de kamer. Begin niet achteraan te slepen en controleer het verloop van de vergadering. Dit begint een paar dagen voor de vergadering, als u bent uitgenodigd. Gebruik de checklist om te controleren of de … Continued

Wat als mijn gesprekspartner zich verschuilt?

U heeft een gesprek gevoerd met een collega en bent constructief in gesprek geweest over de inhoud. U heeft het idee dat u hem bijna hebt overtuigd, maar dan komt de anti-climax: “Mijn leidinggevende zal hier geen akkoord voor geven, dus je voorstel kunnen we niet uitvoeren.” Veel mensen haken op dit moment af. Niet … Continued

Wanneer stopt u een verliesgevend proces?

Soms ziet u dat een bedrijf of organisatie bezig is met de ontwikkeling van een product of de uitvoering van een project dat voor u als buitenstaander nergens op lijkt te slaan. Grote kans dat hier sprake is van een of meerdere mensen die inmiddels zo veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het proces … Continued

Humor en overtuigingskracht

In onze trainingen krijgen wij de vraag of humor kan helpen bij overtuigingskracht. Dat kan het zeker. Helaas kunnen wij mensen niet grappiger maken, maar wel adviseren om humor ook alleen te gebruiken als het ook echt grappig is. Maar waarom werkt humor zo goed? Vooral omdat het laat zien dat u zaken kunt relativeren … Continued

Thuisvoordeel bij onderhandelingen

Een bekende wijsheid in de sportwereld is die van het thuisvoordeel. Sporters en teams presteren beter als ze een wedstrijd spelen op hun eigen locatie. Dit voordeel geldt ook bij onderhandelingen en andere situaties waar u wilt overtuigen. In het boek “The Small BIG” noemt Robert Cialdini een onderzoek waar de uitkomsten van onderhandelingen worden … Continued

Welke vergaderopstelling werkt het best?

Er zijn talloze manieren om een vergaderzaal in te richten. Soms zijn tafels en stoelen niet van plaats te veranderen, vaak ook welk. Als je de keuze hebt om het zelf in te richten, wat werkt dan het best voor een effectieve en efficiënte vergadering? Als u graag meer discussie wilt werkt een kring het … Continued

Leidinggevenden in vergaderingen

Wie neemt er bij de start van een nieuw onderwerp in het teamoverleg als eerste het woord? Vaak de leidinggevende. Die wil graag even de context schetsen, mensen bijpraten of zijn visie uiteenzetten. Heel begrijpelijk, maar ook heel schadelijk voor een goede discussie. Mensen zijn geneigd personen met macht en autoriteit te volgen. Als de … Continued

Hoe bereid ik een onderhandeling voor?

Wie een onderhandeling in gaat zonder zich voor te bereiden staat al 1-0 achter. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om inzicht te krijgen in uw eigen positie en die van de ander. Er zijn vier zaken die u in ieder geval duidelijk wilt hebben: Uw doel. Wat wilt u bereiken in de onderhandeling? Waar zou … Continued

Ontdek de drogreden

Drogredenen brengen u op een verkeerd spoor. Zorg dus dat u ze tijdig herkent. Welke drogreden herkent u in de volgende dialoog? En hoe pareert u deze drogreden? Het klinkt zo logisch… Een collega tegen u: “Ik zou op m’n hoede zijn bij Gerard, die nieuwe HR adviseur. Dat zijn allemaal lui met een dubbele … Continued

Hoe spreek ik iemand tactvol aan?

Een collega heeft iets niet goed gedaan, en u wilt hem graag vertellen dat het niet goed was. Uiteraard gekoppeld aan tips om het beter te doen. Maar u wilt de gevoelens van de ander natuurlijk ook niet kwetsen. Drie tips om iemand te helpen zonder te kwetsen. Kies het juiste moment. Het juiste moment … Continued

Hoe ziet een goede afspraak eruit?

We kennen allemaal het principe van SMART afspraken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Prima om dit als checklist te gebruiken bij het maken van afspraken. Maar de context waarin de afspraak wordt gemaakt is soms nog belangrijk dan de SMART criteria. Een groot probleem bij afspraken is dat ze onder verkeerde omstandigheden zijn gemaakt. … Continued

Hoe spreek ik mensen aan die regels overtreden?

Iedere organisatie en samenleving heeft regels nodig om te functioneren. Als we iedere keer alles ter discussie moeten stellen blijven we in gesprek en krijgen we helemaal niets voor elkaar. Maar regels worden niet altijd nageleefd. Dit komt vaak niet voort uit een inherente onwil om de regels na te leven, maar omdat er andere … Continued

Hoe laat ik mensen afspraken nakomen?

In organisaties worden dagelijks enorm veel onderlinge afspraken gemaakt. En gelukkig worden veel van deze afspraken ook nagekomen. Maar iedere keer dat iemand een afspraak niet honoreert ontstaan er ergernissen, frustraties en worden er deadlines gemist. De uitspraak “mensen moeten gewoon hun afspraken nakomen” is natuurlijk terecht, maar ook wat kort door de bocht. Hoe … Continued

Hoe bestrijd ik angst tegen verandering?

Als u een voorstel doet om iets te veranderen merkt u vaak dat er weerstand is tegen die verandering. Vaak komt dat niet eens voort uit inhoudelijke nadelen die men ziet in uw voorstel (ook al zullen ze die wel aandragen), maar uit een weerstand tegen verandering op zichzelf. We hebben immers een bekende en … Continued

Hoe krijg ik draagvlak voor mijn voorstel?

U heeft een goed idee voor uw afdeling of uw organisatie. Maar hoe krijgt u draagvlak? De valkuil: gaan leuren met uw oplossing en aan iedereen vertellen wat u wilt. Reacties richten zich dan op de herkenbare nadelen (het kost geld, het kost tijd, er zijn mogelijk nadelen) en niet op positieve kanten van uw … Continued