Debatteren met de gevestigde orde

Met de gevestigde orde in debat? Dat voelt soms als vechten tegen de bierkaai. Vergroot uw kans op succes met 5 Tips van Debat.NL.

1. Ze negeren wat we zeggen

De coalitie luistert gewoon niet als de oppositie spreekt? De remedie: Aandacht krijgt u niet door te herhalen wat u als u partij vindt. Aandacht krijgt u door een beroep op wat de inwoners in uw gemeente vinden.

2. Ze teren op oude successen

De coalitie verwijst steeds naar successen uit het verleden? De remedie: Bevestigen! ‘Klopt, dat deed u jaren goed. Maar even terug naar het probleem van vandaag. Hoe lost u dat op? Prestaties in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.’

3. Ze geven niets toe

De coalitie beweegt niet mee met de oppositie? De remedie: Vraag ze niet om 180 graden te draaien. Vraag ze om de kleinst mogelijke toezegging. ‘Kunnen wij eens samenzitten over de bouwplannen’ in plaats van ‘Uw woonvisie deugt van geen kanten’.

4. Ze praten altijd achter gesloten deuren

De coalitie geeft geen openheid van zaken? De remedie: Vraag: ‘kunnen we nog iets aan uw plannen veranderen?’ Als het antwoord ‘nee’ luidt, stop met overtuigen en begin met profileren – in de media: ‘Oppositie eist argumenten’.

5. Ze kopieren schaamteloos onze ideeen

De coalitie gaat er met de goede ideeen van de oppositie vandoor? De remedie: Ga niet verongelijkt reageren. Complimenteer ze met hun plan en refereer aan uw eerdere bijdragen aan dit onderwerp.

Debatteren met populisten

Met een populist in debat? Dat is niet gemakkelijk, maar beter dan negeren of polariseren. Bereid je voor met 5 tips van Debat.NL.

1. Weersta angst, creëer verlangen

Mensen zijn gemakkelijk bang te maken, weet de populist. Om te zeggen dat mensen niet bang hoeven te zijn (het is niet zo erg, toch?), Werkt niet. Moedig ze positief aan. Maak het verlangen wakker. Formuleer de lokale versie van Ik droom: beste werkgever in de regio, meest aantrekkelijke startplaats, etc. Angst berooft energie, begeert energie los.

2. Vraag om vereenvoudigingen

Mensen hebben weinig tijd om na te denken. Dat is de reden waarom ‘oplossingen’ zoals grenzen goed sluiten. Ga mee met de populist. Stel een spervuur ​​van vragen over de implementatie van zo’n simpel idee: wie zal de grensposten bemannen? Wat doe je met vrachtverkeer? Wat doe je met de daling van toeristen?

3. Symbool politiek? Tackle de echte problemen

Nigel Farage nam furieus deel aan de Brexit-campagne tegen de Europese vlag. Zolang je over symbolen praat, hoef je niet over de inhoud te praten. In een debat reageer je met concrete problemen en concrete oplossingen. Meer concreet is beter.

4. Beantwoord verhoogde taal met totale kalmte

Sentiment maakt je wakker met opruiende woorden. Reageer op de normale man van Doe ‘ns! niet met Doe jezelf normaal. Je wilt geen relschoppers spiegelen, maar politiek kalmeren: ‘Ik begrijp de opwinding van mijn tegenstander. Maar we zijn hier om rationele beslissingen te nemen ‘.

5. Speel populisten via hun publiek

Populisten houden niet van debat. Nagenoeg reageren op de argumenten van de ander is niet hun strategie. Zeg niet: waarom reageer je niet op mijn argumenten? Zeg beter: legt u uw publiek hier precies uit hoe uw plan zal werken? Houd het zweet op de rechter rug.

De kunst van het vragen stellen

Vragen zijn een effectieve manier om uw invloed als raadslid uit te oefenen. Tenminste, als u de goede vragen stelt! In de video leggen we u uit hoe het werkt. Extra tips van Debat.NL krijgt u hieronder.

1. Technische vragen: timing!

Hoe meer feiten u weet, hoe beter u uw standpunt wordt. Ga dus niet pas in de commissie of raad vragen naar de feiten. Of heeft u twee betogen bij de hand: voor als de wethouder wel antwoordt en als hij niet antwoordt? Wees op tijd: Stel technische vragen altijd schriftelijk van te voren.

2. De tactiek van technische vragen

Technische vragen gaan te vaak over ‘fouten’ in het stuk van de wethouder. Dat levert alleen correcties op. Vraag liever: ‘Met welke partijen heeft de wethouder gesproken? Hoe gaat hij om met eventuele risico’s?  Welke alternatieve oplossingen heeft hij overwogen?

3. Politieke vragen = profileren

Een vraag is politiek als daarin duidelijk de opvatting van uw fractie doorklink. Motiveer uw vraag: ‘Blijft de wethouder met dit plan binnen zijn begroting? Want onze partij wil niet dat de gemeentelijke belastingen stijgen’.

4. Mediagenieke vragen

Journalisten maken graag gebruik van scherpe vragen van de raad. Stel vragen die op de lippen van de inwoners branden. Maak de tegenstellng voelbaar: ‘De wethouder investeert in stenen. Wanneer gaat hij investeren in mensen? Of bouwt hij voor de leegstand?’

5. Vragen op uw fractiesite

Houd de scherpste vragen plus de samengevatte antwoorden bij op uw fractiesite. Waarom? Zo laat u bezoekers merken dat u actief kwesties aankaart. En u legt munitie voor verkiezingstijd aan.

Raad, laat uw tanden zien

De gemeenteraad is het hoogste orgaan, maar wie bepaalt vaak de agenda? B&W. Dat klinkt niet goed en kan dus beter. Minder controleren, meer kaderstellen. Hoe? Vijf tips van Debat.NL.

1. Wees zuinig met vragen richting B&W

Een raad die veel vragen stelt over collegestukken krijgt een slap profiel. Bovendien geeft u als raad wel erg veel zendtijd weg aan B&W. Een sterk B&W blaast terug: ‘Mijn antwoord op uw vraag komt pas al u zelf met een visie komt.’

2. Spreek andere fracties meer aan

Uw raad is op zijn sterkst als er onderling wordt gedebatteerd om een meerderheid te krijgen. Een coalitie wil ook de oppositie meekrijgen. Daarvoor moet je elkaar verleiden. Debatteren is ook onderhandelen.

3. Geef vaker opdrachten aan B&W

Een raad beschikt niet over een staf om zelf altijd alles uit te zoeken. Maar niets weerhoudt een raad om B&W aan het werk te zetten met een opdracht: ‘Zoek uit of er een probleem met xyz en rapporteer ons voor 1 september’.

4. Dien moties vreemd aan de agenda in

Een passieve raad krijgt een agenda die voor vrijwel 100% door B&W wordt ingevuld. Dat is 0% kaderstellend. Uw raad krijgt tanden als ze los van die agenda moties indient die B&W tot luisteren.

5. Kom met eigen voorstellen

Een raad die eenmaal zijn stempel drukt op de agenda en debatten, neemt ook de laatste stap: initiatiefvoorstellen. Daarvoor bent u in de politiek gegaan: zaken aan de orde stellen en oplossen. Kortom, je bestaat pas als raad als je zelf het heft in handen neemt. Uw kiezers zullen blij zijn!

Verkeerd geciteerd

De media zijn zelden positief over de politiek. Tegelijkertijd kunnen raadsleden niet zonder de media: u bestaat pas als u in beeld bent. Hoe bereiken we dat raadsleden positief opvallen in de media? Vijf tips van Debat.NL

1. Gebruik de medialogica

De media hanteren hun eigen logica. Medialogica = beelden > woorden, personen > beleid en emoties > argumenten. Dus help als raadslid de media een handje: geen tekst zonder foto, geen uitleg zonder citaten en geen verhaal zonder passie.

2. Gouden regel voor een goede quote

Profileren doet u altijd met een kernboodschap. Anders wordt u of genegeerd of afgeschoten. Een goede boodschap = 3 x 10 seconden: de stelling, de argumentatie en een voorbeeld. Wat geloofwaardig klinkt wordt sneller overgenomen.

3. Na de raad is het te laat

Niet elke raad haalt het niveau van een avondvullende theatervoorstelling. Laat journalisten niet eindeloos wachten op een pikant moment. Help ze: sein ze tevoren in over wat interessant nieuws kan opleveren.

4. Media = sociale media

Elk persbericht, elke quote, elke aankondiging stuurt u simultaan via Twitter, Facebook en LinkedIn de wereld in. En doe dat stelselmatig, zo vergroot u uw bereik.

5. Vrienden met de pers?

Zie journalisten niet als vriend of vijand, maar als een vakman/vrouw (in opleiding). Afstand van de persoon en respect voor de professie gaan prima samen. En nodig ze veel uit in vredestijd, dan bouwt u krediet op voor spannender tijden.

Inwerkprogramma tips

Als de oude raad aftelt, begint de aanloop naar de nieuwe raad. Hoe krijgt u een soepele en snelle overgang van oud naar nieuw? Vijf ideeën van Debat.NL.

1. Geen afscheid zonder testament

Wie vier jaar hard heeft gewerkt, weet wat in de raad werkt en wat beter kan. Gun de nieuwe raad een mooie start door een testament van best practices na te laten. Nu is het moment voor een mooie boedelbeschrijving, voordat de campagne losbarst.

2. Betere prestaties door simulaties

Nieuwe raadsleden raken beter vertrouwd met rollen en instrumenten van de raad als ze die live ervaren. Met typische ‘instinkers’ en verrassende wendingen komen raads- procedures echt tot leven en vergroot u het plezier in het politieke handwerk.

3. Vraaggericht

Niets leert zo slecht als verplichte stof. Hoe lost u dat op? Werk vraaggericht: inventariseer wat raadsleden zelf willen leren. Varieer: vervang powerpoint door een leuke quiz of interview. Doseer: niet alles in 3 avonden.

4. Schakel ex-raadsleden met lef in

Voordat u het weet piepen de jongen zoals de ouden. Onder ex-raadsleden zit een schat aan ervaring. Zoek de krenten uit die pap: welke raadslid heeft een sterk en inspirerend verhaal?

5. Grijp de kans voor hecht fundament

Het imago van de raad – een glazen huis – is de verantwoordelijkheid van alle raadsleden. Organiseer bij de start een dialoog: waar willen wij voor staan, waaraan willen we elkaar houden? Zo krijgt u de verbinding die nodig is in spannende tijden.

Een raad met 5 sterren debaters

Raadsdebatten zijn niet altijd aantrekkelijk om te volgen. Dat verandert als politici beter debatteren. Ontdek hoeveel sterren u waard bent in het 5-sterrenmodel van Debat.NL. Met elke vaardigheid die u beheerst krijgt u er een ster erbij.

1. Boeiend presenteren

Luistert iedereen altijd van begin tot eind geboeid naar u? Dan beheerst u het complete scala van retorische technieken, verbaal en non-verbaal. Er schuilt een John F. Kennedy in u.

2. Overtuigend argumenteren

Weet u altijd de beste argumenten van stal te halen en andere partijen de wind uit de zeilen te nemen? Dan beheerst u de top 5 argumentatie-technieken. Geen politieke tegenstander krijgt u makkelijk omver.

3. Sterk reageren

Hebt u altijd op het juiste moment de juiste reactie in petto? Dan beheerst u de techniek van het interrumperen, pareren en improviseren. Niemand krijgt u in het defensief.

4. Soepel regisseren

Weet u elke discussie de juiste kant op te sturen? Dan beheerst u de technieken van (re)framing en slim regisseren. U weet precies hoe het politiek spel voor en achter de schermen wordt gespeeld.

5. Van debat een dialoog maken

Doorbreekt u vastgeroeste tegenstellingen en verbindt u iedereen zonder grote concessies? Dan kent u de technieken om de angel uit politieke discussies te halen en halfbakken compromissen te vermijden.

Hoe integer is de raad?

Integriteit is de juiste dingen doen, ook als er niemand kijkt. Raadsleden en bestuurders weten bovendien dat hun gedrag 24/7 onder een vergrootglas ligt. Reden te meer om scherp te zijn op bewust integer handelen. Vijf tips van Debat.NL.

1. De ‘coding’ is belangrijke de code

Als een gedragscode er eenmaal is, krijgt hij de kracht van een papieren tijger. Veel interessanter is hoe raadsleden samen praktische dilemma’s oplossen. Organiseer daarom een dialoog in plaats een lezing.

2. Kies goede dilemma’s

Integriteit gaat verder dan je aan de regels houden. Het gaat erom in hoeverre raadsleden op dezelfde golflengte zitten in gedrag. Kies dilemma’s over omgangsvormen en transparante belangen i.p.v. quizvragen over kadoregels.

3. Veilige sfeer komt niet vanzelf

Spreken over integriteit blijft oppervlakkig als raadsleden zich niet veilig voelen. Veiligheid bevordert u met een informele setting, een slimme opbouw van de dilemma’s en het tevoren betrekken van sleutelfiguren.

4. Doe de ultieme test: de 3 G’s

Integriteit is vrijblijvend als het beperkt blijft tot ieder voor zich. De ultieme test voor een integere raad is elkaar durven aanspreken. Leer ze de 3 G’s van feedback toepassen: gedrag – gevoel – gevolg.

5. Betrek B&W erbij

Juist in het spanningsveld tussen raad en college liggen interessante dilemma’s over vertrouwen, openheid en verantwoordelijkheid. Met een dialoog leren ze zich beter in elkaar te verplaatsen.

Lastige vragen van burgers

Met de verkiezingen in aantocht komen gemeentes in verhoogde staat van paraatheid. Burgers snappen dat wel, maar zijn gezond sceptisch of cynisch. Geef overtuigend antwoord op vijf lastige vragen. Debat.NL helpt.

1. Waarom hebt u hier de afgelopen 4 jaar niets aan gedaan?

Ontken niet wat iemand stellig beweert, dan krijgt u alleen nog maar meer discussie. Een overtuigend antwoord luidt: ‘U vindt duidelijk dat er de afgelopen tijd te weinig is gebeurd. Als daar nu verandering in kan komen, wat wilt u dan dat er als eerste gebeurt?’

2. Wat maakt het uit, alle politieke partijen zijn één pot nat, toch?

Deze vraag letterlijk nemen is voer voor politicologen. U bent van de praktijk. U overtuigt als u zegt: ‘U daagt mij uit om het verschil aan te geven dat onze partij kan maken. Weet u wat andere partijen zeggen over x?(…) Wij zeggen y! En weet u waarom?’

3. Waarom bezuinigt u op de zorg, da’s toch schandalig?

Met een botte reactie dat iedereen een offer moet brengen komt u niet weg. Overtuigender is: ‘U raakt een van de grote dilemma’s in onze gemeente. En u maakt me nieuwsgierig naar uw afwegingen. Mag ik u zo’n dilemma voorleggen?’

4. Wat hebben jullie eigenlijk te vertellen, als Den Haag en Brussel alles bepalen?

Wie nu ‘ja’ zegt kan beter niet de politiek ingaan. Een overtuigende reactie is: ‘U onderschat wat we samen in onze gemeente voor elkaar kunnen krijgen. Mag ik u een voorbeeld geven?(…) En wat vindt u daarvan?’

5. Wat heeft stemmen voor zin, als jullie toch doen waar je zin in hebt?

Vergeet mooie woorden als ‘elke stemt telt’ of ‘onze democratische plicht’. Een overtuigende reactie is: ‘U vindt dat de politiek beter moet luisteren naar de inwoners. Dat kan altijd beter namelijk. Hoe ziet u dat voor zich?’

Word geen zetelklever

Daar ben je, vers of in een raadszetel. Voordat je het weet, gaat alles zijn eigen weg. Zal het weer zoals gewoonlijk zijn of zal er een nieuwe impuls zijn? Vijf tips van Debat.NL.

1. Bestanden denken niet. Denk voor jezelf!

Een stapel bestanden of een volle iPad verdoezelt het zicht op de hoofdlijnen. Laat niet alleen al die informatie vallen. Denk eerst zelf na, schrijf op wat je doel is en ga dan door de stukken bladeren. Dat leest gemakkelijker.

2. Bepaal zelf de agenda

De commissie vraagt, de gemeenteraad klaagt. Wordt geen speelbal van het college en zet de lijnen zelf uiteen. Kies een gezonde relatie: 5 collegevoorstellen = minimaal 1 raadsvoorstel.

3. 1 uur binnenshuis = 1 uur buiten

Hoe weet je of je goed werk doet als bestuurslid? Door permanent contact te houden met uw bewoners. Houd de stelregel dat je voor elk uur in het gemeentehuis minstens een uur spreekt met bewoners en belangengroepen.

4. Blijf geen pitter, gun success

Leden van de Raad zitten soms als een geit op de haveroogst van hun eigen portefeuille. Samenwerken binnen en buiten je groep is een stuk eenvoudiger door anderen succes te geven. Bouw krediet op vanaf het begin.

5. Blijf raadslid, geen chatlid

Politiek is veel praten. Dat betekent niet dat je de hele tijd moet spreken. U wordt beter beluisterd als u zelf wat langer luistert. Blijf scherp in overtuigingskracht.

Veelbelovende burgers

Burgerparticipatie? Leuk, tenzij u een recept schrijft voor rampzalige communicatie. Leer van de fouten van anderen en haal meer uit uw inwoners. Aan veelbelovende burgers hebt u meer dan veelbelovende bestuurders. Vijf tips van Debat.NL.

1. Geen dichtgemetseld programma

Een parade van deskundigen moest de inwoners van W. overtuigen van de nieuwe weg. Signaal: wij weten waarover we praten, u niet. Beter: Zoek vanaf het begin tweerichtingsverkeer en stel vooral vragen aan uw inwoners. Dat praat een stuk makkelijker.

2. Breek de klaagmuur af

De avond in S. begon in met de vraag ‘wat is er mis in de wijk?’. Signaal: klagen helpt. Beter: Spreek inwoners aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Begin niet over problemen, maar spreek met ze over mogelijkheden.

3. Mijd de hulpverlenersreflex

Op een klacht van een inwoner riep de wethouder te K. ‘Dat gaan we oplossen’. Signaal: de gemeente is uw 1000 dingendoekje. Beter: Spreek niet in ‘ik’ of ‘wij’ termen. Leg de bal juist terug: ‘wat kunt u daar zelf aan doen?’ en ‘wat levert dat op?’ Maak uw inwoners medeplichtig.

4. Misbruik geen powerpoint

De ambtenaar te G. begon met 20 informatieve slides, alle cijfers en veel plaatjes. Signaal: als u dit allemaal weet mag u meepraten. Beter: Geef alleen informatie als de inwoners daar zelf om vragen, mondjesmaat en interactief.

5. Denk niet in karikaturen

Het raadslid te D. wist het al jaren: burgers spreken pas als hun eigenbelang in het geding is. Signaal: de gemeente neemt burgers niet serieus. Beter: Vertrouw erop dat burgers – net als raadsleden – oog hebben voor elkaar. De calculerende burger is op zijn retour.

Integriteit vraagt lef

Tony Blair tegen Wouter Bos: ‘Politiek heeft van mij geen beter mens gemaakt’. Integriteit en politiek gaan prima samen, maar vanzelf gaat het niet. Zeker nu de gemeenten over steeds meer geld gaan. Vijf tips van Debat.NL.

1. Integriteit: eng en breed

Als je integriteit definieert als ‘je aan de regels houden’ is dat letterlijk en figuurlijk eng. Regelknechten zijn soms allesbehalve integer. Integriteit in brede zin levert meer vertrouwen bij de burger op: je kunt je gedrag tegenover iedereen verantwoorden.

2. Word geen bankzitter

Ze komen steeds vaker voor, bankzitters: ‘Ik discussieer en stem niet mee, want anders…’ Politiek is juist opkomen in plaats van wegduiken voor belangen. Wees open over je betrokkenheid en doe volop mee in de raad.

3. Gebruik het 4 ogen principe

In je eentje bepalen wat integer is is onmogelijk. Normen en waarden kun je – zeker in het geval van twijfel – beter afstemmen met een collega. Vraag: ‘Wat vind jij dat ik zou moeten doen in dit geval? En waarom?’

4. Durf elkaar aan te spreken

De grootste integriteitsrisico’s ontstaan als ieder zijn gang gaat. Als je elkaar geregeld vraagt ‘Waarom doe je dat zo?’ vergroot u onderling het bewustzijn van integriteit zonder elkaar te veroordelen.

5. Als het toch fout gaat…

Doe niet als of het wel overwaait. Schreeuw ook geen moord en brand. Integriteitsschending = crisis. Dus: op tijd opschalen, onderzoeken en zorgvuldig oordelen. Kortom, het is met integriteit net als met politiek: je hebt er veel lef voor nodig.

Debatteren over cijfers

In begrotingsdebatten struikelen woordvoerders nogal eens over de cijfers. Hoe voorkomt u dat het een slaap- of ergerniswekkende vertoning wordt? Met de 5 tips van Debat.NL krijgen cijfers weer betekenis.

1. Praat niet in getallen, gebruik beelden.

Kale cijfers missen levendigheid. U hebt belang bij een concrete voorstelling van zaken: ‘Mevrouw Jansen durft ’s avonds niet over straat, bang om lastiggevallen te worden. 1 op de 4 inwoners heeft dezelfde angst als mevrouw Janssen. Wat gaat u hieraan doen?’

2. Meer of minder? Spreek over gevolgen.

Op- en neerwaartse bewegingen in cijfers worden pas voelbaar als u de gevolgen beschrijft: ‘U doet wel gemakkelijk over een plusje hier en een minnetje daar, maar ik wil het hebben over wat onze inwoners hiervan merken.’

3. Eerst de boodshap, dan de cijfers

Cijfers zijn nooit de essentie, hoogstens de onderbouwing. Daarom, begin met uw boodschap: ‘Onze partij wil investeren in de leefbaarheid van de buurten. Wat is het doel en wat gaat dat kosten?’

4. Grijp uw kans bij cijferfetisjisten

Buitelen woordvoerders over elkaar heen in een cijferbrij? Trek het initiatief naar u toe: ‘In deze begroting staan veel getallen, maar het gaat om de mensen daarachter. Wat vraagt u van onze inwoners om de begroting rond te krijgen?’

5. Als u spreekt, trekt de mist snel op!

Cijfers en boekhoudjargon zijn uitstekend geschikt om mist te creeren. Hoe zorgt u voor klaarheid? Stel een scherpe gesloten vraag: ‘Ik – en vele inwoners met mij – willen weten: ‘Hoeveel geld stelt u in 2015 beschikbaar voor de bibliotheek?’

Betere begrotingsdebatten!

De algemene beschouwingen: een hoogtepunt in de lokale democratie? Met de 5 tips van Debat.NL wordt het de moeite waard om erbij te zijn

1. Alles-in-een? Hapklare brokken!

Stelt u zich voor dat elk fractie de begroting van a tot z doorakkert…, dan vergt u wel heel veel van de aanwezigen. Knip de behandeling op in 5-6 hoofdonderwerpen en voeg een vrije ronde toe. Zo krijgt het debat meteen focus!

2. Kanttekeningen? Kernboodschappen!

Is de verleiding groot om per hoofdstuk, alinea en tabel uw commentaar te geven? Kies liever voor 3 kernboodschappen: dit is wat wij willen verbeteren in de komende periode. Dat blijft hangen.

3. Herhaling van zetten? Afwegingen!

Maak van de tweede termijn geen saaie repetitie. Houd een schorsing tussen eerste en tweede termijn met als doel: zoek interessante overeenkomsten en verschillen tussen partijen. Dat levert debat op.

4. Bureautaal? Gewone mensentaal!

Als u de begroting hebt gelezen,neem dan niet de ambtenarentaal over. Spreek als volksvertegen-woordiger. Een ‘integrale aanpak’ betekent in gewoon Nederlands dat je niet het ene gat met het andere dicht en rekening met elkaar houdt. Dan begrijpt uw buurman u beter.

5. Nachtkaars? Begin en eindig met pit.

Spreken = boeien. De wet van de 3A’s geldt ook hier: eerst aandacht, dan argumenten en tot slot uw appel. Inspiratie? Kijk eens naar deze mooie opening. En leg aan het eind van uw betoog nadrukkelijk de bal bij de ander. Zo daagt u anderen uit.

Is uw raad van debat of dialoog?

Is de start van het nieuwe politieke seizoen de opmaat naar meer debat OF dialoog in uw raad? Met de 5 tips van Debat.NL krijgt u een raad van debat EN dialoog.

1.Debat = confrontatie zonder conflict

Debatteren is persoon en zaak altijd gescheiden houden. Als een partij zegt ‘wij zijn tegen, want vorige periode maakte jullie er ook al een potje van…’, reageer dan met ‘Met alle respect, hoe willen jullie de huidige problemen dan concreet aanpakken?’

2.Debat = meer visie en minder vragen

Politieke partijen zijn er om visie te tonen en niet om 1000 vragen te stellen. Als een partij weer eindeloos vragen stelt, reageer dan eens als volgt: ‘Los van de vragen die u stelt, hoe zou u zelf het probleem willen aanpakken? ‘ Ambtenaren zijn er al genoeg.

3.Dialoog = samen eens zijn over de spelregels

In de politieke arena strijd je over de keuzes voor je gemeente. Maar over de spelregels en de omgangsvormen in de arena moet je het wel eens zijn. Alles mag ter discussie staan, behalve de discussie zelf.

3.Dialoog = verbinden in plaats van verdedigen

Als politieke fracties kun je van buitenaf forse kritiek krijgen: ‘Wat uw raad doet, deugt niet’. Schiet dan niet in de debathouding van aanval- en verdediging: Kies met stakeholders altijd de dialoog: ‘Wat vindt u belangrijk en waarom?’.

4.Debat + Dialoog = ijzersterke raad

Een raad die vaak de confrontatie zoekt, kan rond a-politieke onderwerpen (vergadermodel, integriteit, beeldvorming politiek) de dialoog zoeken. Een raad die uitblinkt in dialoog (we zijn het eigenlijk altijd eens), kan rond toekomstige issues het debat opzoeken.