Tweede termijn of theekransje?

Is uw slotzin in tweede termijn ‘we hebben nog geen antwoord van de wethouder’ of ‘de financiën blijven een moeilijk punt,’ dan gaat u niet juichend over de finish. Vijf tips van Debat.NL voor de tweede termijn als waardige finale. 1. Tweede termijn = bundelen Hebt u in eerste termijn uw boodschappenlijstje afgegeven, dan begint … Continued

De verfoeide eerste termijn

Als de wethouder veel vragen krijgt en elke fractie zijn eigen verhaal houdt, dan weet u: het debat crasht al in de eerste ronde. Vijf tips van Debat.NL voor een eerste termijn met effect. 1. Eerste termijn = boodschappenlijstje Vaak is de eerste termijn is een lofrede, een kruistocht en soms helaas niet meer dan wat … Continued

Maak moties met impact

Met moties krijgt u zaken in beweging. En speelt u zichzelf postief in de kijker. Dat is althans de bedoeling. Mijd de 5 valkuilen bij het indienen van een motie en vergroot uw invloed op het debat. 1. Motie namens meer dan een Een motie namens 1 partij is een motie voor de buhne. Misschien … Continued

Bang voor burgers?

Sinds enkele rampzalige AZC-avonden zijn veel gemeenten voorzichtig met bewoners-bijeenkomsten. Ze willen felle confrontaties mijden. 5 tips van Debat.NL om frustratie te voorkomen. 1. ‘Waar is de microfoon?’ Kraampjes, tafels, posters – maar geen centrale discussie. Geen wonder dat bewoners roepen ‘dit is verdeel en heers’. Wat werkt beter? Splits een bijeenkomst in een plenair deel en een deel … Continued

Sfeermakers in de raad

Politiek moet boeien. Het hart van de lokale democratie moet kloppen. Wat u nodig hebt zijn sfeermakers in de raad. Vijf tips van Debat.NL voor een boeiende raad. 1. De voorzitter  Voorzitters in de raad- of commissie zijn natuurlijk geen saaie beurtgevers. Wat werkt beter? Maak van de opening van elke vergadering wat moois. Speel in op de … Continued

Van de raad naar de straat

De verkiezingskoorts steekt op. Raadsleden zijn vaker op straat dan in de raad. Maar wat staat u daar te wachten? 5 straatcitaten en dialoogtips van Debat.NL om te voorkomen dat u gedesillusioneerd thuiskomt. Niets hebben jullie voor elkaar gekregen, niets!  Gaat u direct in de verdediging? Dan krijgt u nog meer discussie. In gesprek met burgers … Continued

Fractiedilemma’s zonder tunnelvisie

Fractiedilemma’s zijn er om strategisch te blijven nadenken. Doet u dat niet, dan hebt u geen dilemma, maar een tunnelvisie. 5 adviezen van Debat.NL om een brede blik te houden. 1. Richt u ook tot de kiezers van andere partijen. Onverstandig! Want het is al moeilijk genoeg om uw eigen achterban tevreden te houden. Slim! Want hoe … Continued

Scoren vanuit de oppositie

De verhoudingen in de politieke arena zijn duidelijk. U zit in de oppositie en de vraag is: hoe gaat u hier politieke munt uit slaan? 5 tips van Debat.NL om frustraties te besparen. 1. De coalitie bestaat niet  Binnen elke coalitie zijn er winnaars en verliezers. Daarmee is de coalitie zelden een gesloten front, hoezeer ze … Continued

Laat je sturen door de voorzitter

Een voorzitter is er niet alleen voor de orde en de tijd. Accepteer dat de voorzitter ook op kwaliteit stuurt met 5 Tips van Debat.NL. 1. Weg met de beurtgever Wat hebt u aan een voorzitter die alleen beurtgever (‘ik geef het woord aan…’) is? Dat geeft wel vrijheid, maar weinig richting. Accepteer dat de voorzitter … Continued

De publieke tribune zit vol

Niet omdat er gedonder dreigt, maar omdat een raadsbezoek echt de moeite waard is. 5 Tips van Debat.NL voor een goedgevulde publieke tribune. 1. De gastheer/vrouw staat al klaar Raadsleden die gehaast hun zetel innemen? Dat is alsof je kijkt naar een voorstelling achter glas met een bordje s.v.p. niet spreken met de bestuurder. Dat kan beter: Elke vergadering … Continued

5 misverstanden over raadsdebat

Hebt u ook wel eens gevoel dat het raadsdebat niet is wat het moet zijn? 5 Tips van Debat.NL voor een effectiever debat in de raad. 1.  Debatteren gaat over goed en fout De neiging om tegenstellingen te vergroten levert eerder slechte relaties op dan betere besluiten. Dat kan beter: Het gaat er in het debat om dat … Continued

Succesvolle moties en amendementen

Waarom sneuvelen sommige moties en amendementen en halen anderen het wel? Leer ze effectief gebruiken met 5 Tips van Debat.NL 1. Gebruik het juiste instrument Moties zijn vrijblijvender dan amendementen. Dat vergroot juist de kans dat een motie het haalt. Wat kun je doen? Bedenk eerst wat je wilt bereiken en kies dan pas het instrument. … Continued

De agenda is van de raad

De raadsagenda is een krachtig middel, maar dan moet je ‘m wel goed gebruiken. Vijf tips van Debat.NL om als raad meer in control te blijven over de eigen agenda. 1. Van wie is de agenda?  In de praktijk vraagt het presidium vaak aan de griffie om de agenda van de volgende vergadering en daar mogen de … Continued

Geen debat zonder doel

Debatteren is geen doel op zichzelf. Het debat in de raad is een instrument om iets anders te bereiken. Enkele mogelijke doelen van raadsdebatten: Verantwoording afleggen over het beleid aan de inwoners Gezamenlijk een voorstel kritisch bekijken en waar nodig polijsten Een slecht voorstel van tafel krijgen of minder slecht maken Profileren richting pers en … Continued

Omgaan met kritiek op de politiek

Inwoners die kritisch zijn over beleid en voorstellen zijn natuurlijk fijn. Deze mensen denken mee en gaan vaak met u in gesprek. Zij zijn een bron van potentieel goede ideeën en moeten gekoesterd worden. Maar sommige inwoners zijn niet kritisch op de inhoud, maar kritisch op “de politiek”. Want raadsleden zijn allemaal zakkenvullers die er … Continued