Controleer de agenda

In vergaderingen telt meer dan alleen de inhoud. De opstelling van tafels, de keuze van aanwezigen en de temperatuur in de ruimte hebben allemaal invloed op de uitkomst. Start niet met 1-0 achterstand en oefen controle uit op het verloop van de vergadering. Dit begint al enkele dagen voor de vergadering, als u wordt uitgenodigd. Gebruik onderstaande checklist om te controleren of de voorzitter u niet bewust of onbewust buitenspel zet.

  • Is er een agenda beschikbaar met duidelijk afgebakende onderwerpen? Zo nee, dan is er blijkbaar iemand die weet wat er gaat gebeuren en de rest niet. Zorg dat u een agenda krijgt.
  • Staat een voor u zeer belangrijk onderwerp achter aan de agenda? Verzoek vooraf of het naar voren kan worden gehaald, zodat het zeker niet wordt afgeraffeld tegen het einde van een uitgelopen vergadering.
  • Is het niet duidelijk wie er komen? Zorg dat u dit achterhaalt. Controleer vervolgens wie er zijn uitgenodigd. Zijn er mensen uitgenodigd die overbodig zijn, overleg dan met de leidinggevende of het handig is om hen niet van de lijst te halen. Ontbreken er mensen die u kunnen helpen met het behalen van uw doelen, vraag dan of zij ook uitgenodigd kunnen worden.
  • Is de vergadering op een goed tijdstip? Als u een constructieve dialoog over een complex onderwerp wilt is vrijdagmiddag 16:30 niet het beste moment.

Delen:

Alle Tips
Leer Beter Beïnvloeden