Tips voor gemeenten

De agenda is van de raad

De raadsagenda is een krachtig middel, maar dan moet je ‘m wel goed gebruiken. Vijf tips van Debat.NL om als raad meer in control te blijven over de eigen agenda.

1. Van wie is de agenda? 
In de praktijk vraagt het presidium vaak aan de griffie om de agenda van de volgende vergadering en daar mogen de voorzitters het mee doen. Dat kan beter. Betrek voorzitters nadrukkelijk bij de agendavorming, zodat zij de vergaderingen beter kunnen leiden.

2. Het presidium bepaalt de lange termijn agenda
Als een onderwerp op de agenda uit de lucht komt vallen, heeft de raad te weinig voorbereidingstijd en kan ze haar werk niet goed doen. Dat kan beter. Laat het presidium politiek de grote lijnen bepalen met een strategische lange termijn agenda.

3. De voorzitters bepalen de korte termijn agenda
Iets op de agenda zetten is nog geen garantie voor een juiste behandeling. Raadsleden kunnen niet sturen zonder doel. Dat kan beter. Laat de voorzitters bepalen of een stuk beeld- of oordeelsvormend behandeld wordt en daarbij de vergaderwijze voorstellen.

4. Een leek moet de agenda begrijpen
Leest de agenda als een waslijst van technische termen? Dat wekt de indruk dat de openbare vergadering vooral een interne aangelegenheid is. Dat kan beter. Zorg voor een publieksvriendelijke agenda zodat elke inwoner snapt waar het over gaat.

5. De voorzitter verheldert de agenda
‘Dan zijn we nu bij agendapunt 3. Omgevings-wet, wie mag ik hierover woord geven?’ Met zo’n opening krijgt de raad geen richting. Dat kan beter. Bij elk agendapunt noemt de voorzitter expliciet de aanleiding, doelstelling en behandelwijze van het onderwerp.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken