De pyramidale aanpak

Menig facilitator staat voor groepen die groter zijn dan tien man. Toch iedereen volop betrekken? Kies dan de pyramidale aanpak.

Stap 1: Maak tweetallen

Deel de gehele groep op in tweetallen. Laat elk tweetal vijf minuten met elkaar discussiëren totdat ze een goede aanpak hebben gevonden.

Stap 2: Voeg tweetallen samen

Laat tweetallen elkaar ontmoeten en weer vijf minuten bespreken, net zolang totdat ze een van de twee oplossingen gekozen hebben. Voeg die viertallen vervolgens weer samen.

Stap 3: De laatste twee

Aan het eind blijven er twee vertegenwoordigers in de discussie over. Uw taak als gespreksleider is de discussie tussen hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Delen:

Alle Tips
Leer Professioneel Gespreksleiden