Overtuigen

Cijfers alleen overtuigen niet. De professionele debaters van Debat.NL helpen u met de juiste debat- en argumentatietechnieken om niet alleen gelijk te hebben, maar het ook te krijgen.

Presenteren

Als financieel expert weet u wat uw boodschap is. Maar hoe krijgt u de boodschap over op uw publiek? Debat.NL leert u kracht en ontspannen presenteren. Zo krijgt u boodschap ook impact.

Pitchen

Proposities voor klanten worden steeds vaker mondeling gepresenteerd. Een belangrijk moment waar u sterk voor de dag wilt komen. Debat.NL helpt u de klant voor u te winnen.

Overtuigen in iedere meeting

Klanten, collega’s en leveranciers overtuigen. Dat is wat u wilt.
Uw overtuigingskracht en impact versterken. Dat is wat wij doen.

Beter overtuigen

Meer draagvlak door minder Powerpoint

De Controllers van deze grote Nederlandse bank kregen te weinig hun voet tussen de deur bij de divisies. Aan hun argumenten lag het niet, wel aan hun manier van overtuigen en verleiden.

Met Debat.NL is het ze gelukt om twee divisies tot vernieuwing te verleiden: ‘We vertrouwden teveel op Powerpoint. Nu we sturen op gedrag krijgen we pas echt invloed.’

Kortere vergaderingen, betere discussies.

Een vergadering die lang duurt, afdwaalt en geen resultaat oplevert is verloren tijd. Een grote pensioenbelegger besloot daarom meer debat in de organisatie te introduceren.

In een intensief traject met zowel training als discussie voerden de medewerkers debatten over de strategie van de organisatie. Medewerkers groeiden in lef en overtuigingskracht: ‘Verfrissend hoe enkele simpele spelregels en wat oefening onze medewerkers beter laten communiceren.’

Minder onnodige spanningen

Het hoofd Compliance van de grote verzekeraar had flink wat te doen met diverse interne stakeholders. De verhoudingen raakten allengs verstoord.
Dankzij een serie coachings is het hoofd Compliance nu de situatie meester: ‘Ik ben scherper op het sturen op inhoud, waardoor persoonlijke tegenstellingen en vooroordelen nauwelijks nog een kans krijgen.’

Individuele trainingen

[bs_col class=”col-sm-6″]Overtuigend debatteren[/bs_col][bs_col class=”col-sm-6″]Bewust Beïnvloeden[/bs_col]

Overtuigend Debatteren

Leer kraakveilig argumenteren en pak de regie in elke discussie. Onder begeleiding van een senior trainer werkt u aan uw persoonlijke cases die u vooraf en tijdens de training inbrengt.

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″]1 dag[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]3 dagen[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]Coaching[/bs_col]
[/bs_row]

Bewust Beïnvloeden

De geheimen van een goede speech schrijven en geven staan centraal in deze training. Breng uw eigen onderwerp mee en pas daar retorische technieken op toe en vergroot uw (non)verbale impact.

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″]1 dag[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]3 dagen[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]Coaching[/bs_col]
[/bs_row]

Tips van Debat.NL

Bijna 8000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?

Krachtig en ontspannen presenteren

Klanten, collega’s en anderen verwachten dat u een bijdrage levert in de vorm van een presentatie. Dan is het lastig als u gespannen bent of als uw non-verbale communicatie uw krachtige boodschap in de weg staat. Werk aan uw presentaties en zorg voor meer impact

Beter presenteren

Nieuw slidedeck voor interactie

De slidedecks waren degelijk, maar ook wat sleets geworden bij de institutionele belegger. Gevolg: onvoldoende impact en gebrek aan interactie.

Debat.NL faciliteerde make-over van de slidedecks en verbeterde tegelijk de presentatievaardigheden van de crew: ‘We zijn weer terug bij het doel van onze presentaties: meer engagement bij onze interne en externe klanten.’

Impact op de Raad van Bestuur

De Centrale Ondernemingsraad van de grote Nederlandse bank merkte dat haar voorstellen regelmatig tot weerstand leidden en soms zelfs werden genegeerd.
Onze professionele debaters hebben de COR geholpen hun voorstellen vanaf de basis sterker op te bouwen, te presenteren en te verdedigen: ‘Als Debat.NL je voor de leeuwen werpt, merk je pas wat je nodig hebt om echt te overtuigen.’

Een uur lang luisteren

Hoe houd je je publiek 60 minuten geboeid? De kans dat de aandacht verslapt is groot en dat risico wilde de Global HR manager absoluut voorkomen.
Debat.NL heeft in 4 intensieve sessies de presentatie omgetoverd tot een vloeiend en gevarieerd verhaal, authentiek en publieksgericht gepresenteerd: ‘Een ijzersterke presentatie is – weet ik nu – meer een kwestie van empathie dan van kennis’.

Individuele Training

Ontspannen Presenteren

Ontspannen Presenteren

De geheimen van een goede speech schrijven en geven staan centraal in deze training. Breng uw eigen onderwerp mee en pas daar retorische technieken op toe en vergroot uw (non)verbale impact.

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″]1 dag[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]3 dagen[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]Coaching[/bs_col]
[/bs_row]

Tips van Debat.NL

Bijna 8000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?

Betere acquisitie door betere pitches

Pitches zijn een belangrijk moment in de relatie met de klant. Of het nu gaat om een eerste kennismaking of om een pitch voor een miljoenentraject: u wilt zo overtuigend mogelijk voor de dag komen. Debat.NL begeleidt pitches in diverse sectoren om klanten direct te laten zien waarom u zich overtuigend onderscheidt van de rest.

Beter pitchen

Teamwork voor AAA prospect

De Big Four accountant was erop gebrand deze grote klant binnen te halen. Een team van Business Development, Account Management en Debat.NL werkte samen aan de offerte, de speech en Q&A.

Na een pittige dry-run en een geslaagde uitvoering is de opdracht gewonnen: ‘Debat.NL heeft ons geholpen om vorm en inhoud 100% op elkaar af te stemmen. Dat maakte onze presentatie doorslaggevend overtuigend.’

Vertrouwen gewonnen

In een internationale strijd om de gunst van een Duitse institutionele belegger streedt een Nederlands fonds mee.
Door ons grondig te verdiepen in de culturele verschillen hebben we onze klant geholpen het vertrouwen te winnen: ‘Overtuigen heeft werkelijk niets te maken met zeggen dat je de allerbeste keus bent. Verleiden, daar gaat het om.’

Tips van Debat.NL

Bijna 8000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?