Bewust Beinvloeden

Geef de ander alle ruimte

Stel: u gaat in gesprek met iemand waarvan u weet dat hij het niet met u eens is. Uw doel is om zijn standpunt te veranderen. Wat doen veel mensen vervolgens: veel redenen aandragen waarom zijn standpunt niet klopt en het zou moeten aanpassen. Een goede manier om direct weerstand te creëren.

Een goed verhaal gaat echter niet uit van uzelf, maar van de ander. Als u direct gaat argumenteren komt u er vaak niet achter wat de ander nu belangrijk vindt in de discussie. Start daarom niet met uzelf, maar met de ander. “Wat vindt u belangrijk in deze kwestie?” is een goed voorbeeld van een vraag die de ander alle ruimte biedt. Het antwoord op deze vraagt geeft u veel informatie over de positie van de ander (zodat u beter weet welke vragen u vervolgens kunt stellen of welke argumenten u kunt noemen) en geeft de ander het idee dat u interesse heeft voor zijn positie (wat u sympathiek laat overkomen).

Bedenk dan ook voorafgaand aan een gesprek: welke vraag kan ik stellen om goed inzicht te krijgen in de positie van de ander?

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken