Overtuigend Debatteren

Ik heb geen antwoord op de vraag!

Tijdens een debat stelt uw tegenstander u een vraag waar u het antwoord niet op weet. Job Cohen had moeite met het beantwoorden van vragen over de Nederlandse economie en Jan Peter Balkenende kon na een verzoek van Wouter Bos geen drie voorbeelden noemen van wat hij heeft gevraagd van mensen met de hoogste inkomens.

Verzand niet in een poging om toch een antwoord te geven op de vraag, maar bied iets anders om uw tegenstanders en het publiek tevreden te krijgen. Een mogelijke reactie van Balkenende: “Ik ga u geen voorbeelden geven. Ik ga u vertellen wat een verstandige inkomenspolitiek is en hoe we die hebben ingezet.”

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken