Onze partners

Debat.NL helpt gemeenteraden met verbetering van
vaardigheden, cultuur en structuur

Politieke Debatvaardigheden

Overtuigen en debatteren zijn onmiskenbare vaardigheden in de politiek. Krijg meer invloed in het politiek debat met een training van een debatexpert.

Lees meer

Slagvaardig Voorzitten

Goede voorzitters zijn een weldaad voor elke vergadering. Vergroot het inzicht en de vaardigheden van uw voorzitters om effectief vergaderingen te leiden.

Lees meer

Ben ik in beeld?

Elk raadslid moet zich helder en overtuigend presenteren. Leer hoe je als raadslid je effectief profileert, ook in de (sociale) media.

Lees meer

Raadsconferentie

Een goede raad reflecteert geregeld op haar eigen functioneren. Met een goed geleide raadsconferentie verbetert u het samenspel in de raad.

Lees meer

Simulatie

Verbeter de invoering van een nieuw vergadermodel of andere manier van debatteren met een simulatie onder professionele begeleiding van een raadsexpert.

Lees meer

Griffiecoaching

De griffier is een belangrijke spil in de besluitvorming van de raad. Verbeter uw invloed en impact als griffier met coaching op maat.

Lees meer

Uw beste vergadermodel

Elke raad zoekt naar het vergadermodel dat het beste bij haar past. Raadpleeg een raadsexpert van Debat.NL om effectief uw besluitvorming te verbeteren.

Lees meer

Effectief met BOB

Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming vragen discipline van de raad. Werk met een raadsexpert aan verbetering in bestaande besluitvorming.

Lees meer

Stakeholderscan

Leg uw raad eens onder het vergrootglas van haar stakeholders. Met een behoeftescan legt uw raad een goed fundament voor een beter functioneren.

Lees meer

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom politieke debatvaardigheden?

Ontdek hoe u in de politiek anderen overtuigt van uw standpunt

Leer slagvaardig reageren en interrumperen in debatten

Leer hoe u moties en andere instrumenten effectief inzet

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Interactief programma voor raadsleden

Digitale intake of observatie voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren raadstrainer

Best practices uit andere gemeenten

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Raadsleden vergroten met deze training hun inzicht in het voeren van een goed politiek debat en verbeteren hun debatvaardigheden. In het interactieve programma komen o.a. aan bod:

Doelen, houding en spelregels voor het politieke debat

Overtuigend een standpunt innemen

Drogredenen en debattrucs herkennen en pareren

Verdedigen, aanvallen en interrumperen

  Praktische informatie

Het trainingsdeel zelf bestaat uit 1 of 2 dagdelen, afhankelijk van uw behoefte.

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Wij werken met 1 trainer op 12 raadsleden

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom Slagvaardig Voorzitten?

Ontdek de vijf vaardigheden van een effectieve voorzitter

Leer hoe u als actief voorzitter vergaderingen soepel leidt

Leer hoe u diplomatiek ingrijpt in lastige situaties

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor voorzitters, plaatsvervangers en griffie

Digitale intake of observatie voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren voorzittersstrainer

Best practices uit andere gemeenten

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Voorzitters versterken met deze training hun rol als voorzitter en krijgen praktisch handreikingen
voor alle mogelijk situaties in vergaderingen. In een interactief programma werken we aan:

Oefenen met agenda punten openen en sterk de discussie leiden

Leer effectief samenvatten en concluderen

De principes van sterk en actief voorzitten

Soepel de orde en de tijd bewaken

Afstemming tussen voorzitters over handhaving spelregels

Effectief ingrijpen in moeilijke situaties

  Praktische informatie

Het trainingsdeel zelf bestaat uit 1 of 2 dagdelen, afhankelijk van uw behoefte.

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Wij werken met 1 trainer op 12 raadsleden

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom Ben ik in beeld?

Ontdek hoe raadsleden zich beter kunnen presenteren

Leer hoe u binnen en buiten de raad een goed imago bewaart

Leer hoe u inspeelt op (lastige) vragen van buitenstaanders

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor raadsleden en burgerleden

Digitale intake of observatie voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren presentatietrainer

Verbale en non-verbale technieken

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Raadsleden leren met deze training om zich vol zelfvertrouwen in de publieke en politieke
arena te presenteren. Met het interactieve programma werken aan de volgende vaardigheden:

Het verschil in presenteren voor de raad of in de media

Slim de dialoog met inwoners aangaan

Kies de juiste woorden en het juiste moment

Schitteren in de (sociale) media

Spreken met gezag, gevoel en overtuigingskracht

Hoe beïnvloed je de beeldvorming in moeilijke situaties?

  Praktische informatie

Het trainingsdeel zelf bestaat uit 1 of 2 dagdelen, afhankelijk van uw behoefte.

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Wij werken met 1 trainer op 12 raadsleden

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom een raadsconferentie?

Ontdek als raad je eigen(wijze) manier van werken

Leer hoe je als raad meer van buiten naar binnen opereert

Verbeter het samenspel in de raad

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor raadsleden en burgerleden

Digitale intake of observatie voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren raadstrainer-gespreksleider

Interactieve werkvormen

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Met een raadsconferentie onder leiding van Debat.NL versterkt de raad haar grip op het eigen functioneren en de onderlinge samenwerking. Afhankelijk van de precieze behoefte werken we aan de volgende zaken:

Visie op wat deze raad effectief en toekomstbestendig maakt

Effectievere voorbereiding en uitvoering van besluiten

Schitteren in de (sociale) media

Een goede balans tussen partijprofilering en samenwerking

Initiatieven, afspraken en commitment voor verbetering

  Praktische informatie

Het maatwerkprogramma bestaat uit 1 of 2 dagdelen en wordt in overleg opgesteld

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Op een door u gewenste locatie en tijdstip

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom een simulatie?

Ontdek als raad live hoe je effectiever kunt vergaderen

Leer snel wat wel en niet werkt in het rechtstreekse debat

Experimenteer in een veilige setting met een nieuwe vergaderwijze

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor raadsleden en collegeleden

Observatie of digitale intake voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren raadstrainer-begeleider

Best practices uit andere gemeenten

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Met een simulatie onder leiding van Debat.NL leren raadsleden slimmer en effectiever met elkaar vergaderen en debatteren. In een interactief, speels en uitdagend programma werken we aan de volgende zaken:

Hoe neem je overtuigend een fractiestandpunt in?

Hoe stel je goede vragen en aan wie?

Hoe verwerf je medestanders in de raad?

Hoe beïnvloed je de besluitvorming?

Hoe ga je om met reacties van het college?

  Praktische informatie

Een simulatie bestaat uit 1 dagdeel en wordt in overleg opgesteld. Keuze van de casus en opbouw van de simulatie bespreken we in overleg met de griffie.

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Wij werken met 1 trainer op 12 raadsleden

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom griffiecoaching?

Ontdek als griffie hoe u effectiever kunt werken

Leer hoe u de raad verleidt zichzelf te verbeteren

Leer hoe u inspeelt op lastige problemen in de raad

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor griffiers en griffiemedewerkers

Persoonlijk en praktijkgericht

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren griffietrainer-coach

Best practices uit andere gemeenten

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

  Programma

Met griffiecoaching versterkt de griffie haar rol als belangrijke factor in soepele besluitvorming
door de raad. Afhankelijk van de precieze behoefte werken we aan de volgende zaken:

Hoe verbetert uw invloed op de raad(sleden)?

Sterke en verbeterpunten van de griffie

Verbeter uw persoonlijke stijl

Effectief veranderen van werkwijzen in de raad

Dillemma’s in het samenspel met raad en college

  Praktische informatie

Het coachingprogramma bestaat uit sessies van 2 uur en wordt in overleg opgesteld

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom uw beste vergadermodel?

Ontdek welk vergadermodel het beste aansluit bij uw raad

Profiteer van een gedegen analyse met een professioneel advies

Ga aan de slag met een concreet verbeterplan

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor raad en griffie

Observatie of digitale intake voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren raadsexpert

Best practices uit andere gemeenten

Professioneel advies en verbeterplan

  Programma

Met een programma gericht op uw beste vergadermodel houden wij uw raad een heldere spiegel voor en werken we aan concrete verbeteringen. In overleg bepalen we de accenten in het programma:

Doelstellingen en verwachtingen van de besluitvorming

Historie, kenmerken en wensen van uw raad

Verbeterkansen in de structuur

Veranderen in samenspraak met de raad

Stappenplan voor verbetering

  Praktische informatie

Het programma van ‘uw beste vergadermodel’ is een combinatie van onderzoek en advies. De opzet hiervan bespreken we in overleg met de griffie en presidium.

We werken met 1 trainer-begeleider per 12 deelnemers.

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom Effectief met BOB?

Ontdek hoe u uw BOB-model het beste in praktijk brengt

Profiteer van een gedegen analyse met een professioneel advies

Maak gebruik van een concreet verbeterplan

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

Voor raden en commissies

Professioneel advies

Oog voor karakter van uw eigen raad

Ervaren raadstrainer-begeleider

Best practices uit andere gemeenten

Een stappenplan voor verbetering

  Programma

Met het programma Effectief met BOB verbetert uw raad met aanpassingen op kleine onderdelen de aansluiting tussen de fasen in de besluitvorming. Het programma wordt in overleg bepaald en heeft aandacht voor onder meer:

Hoe interpreteren en ervaren de fracties en betrokkenen de BOB-indeling?

Wat zijn sterke en zwakke punten in de huidige BOB?

Wat zijn de quick wins en structureel gewenste verbeteringen?

Wat vragen deze verbetering van raadsleden?

Hoe gaan we om met dilemma’s in de uitvoering?

  Praktische informatie

Het programma ‘Effectief met BOB’ combineert analyse en reflectie met een concrete workshop.

De opzet, accenten en wijze van rapporteren bespreken we in overleg met de griffie.

U werkt met 1 raadsexpert.

Onder andere de volgende gemeenten werken samen met Debat.NL:

Waarom de Stakeholderscan?

Ontdek in hoeverre uw raadspraktijk aansluit bij de omgeving

Leer hoe politieke besluitvorming beter aanhaakt bij de omgeving

Werk met de raad aan een concreet verbeterplan

Hebt u een vraag?

Ruud de Joode helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via dejoode@debat.nl of
023 562 99 72.

360 graden scan onder alle stakeholders

Professioneel advies

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren raadstrainer-begeleider

Best practices uit andere gemeenten

Een stappenplan voor verbetering

  Programma

Met de Stakeholderscan van Debat.NL helpt u de raad om beter aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis. Het programma wordt in overleg bepaald en heeft de volgende opbouw:

Stakeholderscan op maat in samenspraak met het presidium

Scan onder stakeholders van de raad

Interviews met selectie van stakeholders

Analyse en presentatie van de scan

Workshop voor een concreet verbeterplan

  Praktische informatie

De Stakeholderscan werkt digitaal en met telefonische interviews. De resultaten van de scan krijgt u in een uitgebreid rapport.

U werkt met 1 raadsexpert.