• Geeft doortastend inzicht in overtuigen
  • Focus op de verbale – en non-verbale boodschap
  • Creëert ruimte voor een constructieve discussie

Met enthousiasme geeft zij deelnemers concrete vaardigheden voor het verbeteren van hun argumentatie en presentatie en helpt hen op een constructieve manier de discussie aan te gaan

Recente opdrachten

Fractietraining en Politieke Debatvaardigheden

Coaching voorzitter

Training Bewust Beïnvloeden

Training Slagvaardig Voorzitten

Fractietraining