Marloes Boere

boere@debat.nl
 023 562 99 72

  • Communicatiewetenschapper als achtergrond
  • Traint ook jongerenvereniging van landelijke partij

Trainer bij Debat.NL. Dankzij haar filosofie-achtergrond uitstekend onderlegd in argumentatieleer en de regels van de logica. Vanuit haar passie voor debatteren maakt ze mensen snel enthousiast voor de kunst van het overtuigen.

Recente opdrachten

GemeenteBreda2

Mede-verantwoordelijk voor de trainingsessies waarbij gekeken wordt hoe de raad van Breda zo goed mogelijk in het nieuwe vergadermodel kan opereren

Vergadersimulatie om alle geoefende debatvaardigheden haarfijn een plek te geven in de verschillende fases van het vergadermodel

Observatie alle individuele voorzitters van de commissies die vervolgens op basis van de input getraind worden

Medeverantwoordelijk voor de vormgeving van het trainingstraject voor alle fracties in de gemeente en voerde observaties uit bij de verschillende vergaderingen

Coaching van de divisie Vastgoedstrategie in het overtuigend overbrengen van hun standpunt en eigen verhaal