Overtuigend Debatteren

Hoe ga ik om met tegenargumenten?

Een tegenstander komt met een reden om niet met uw voorstel akkoord te gaan. Hij komt bijvoorbeeld met een nadelig gevolg. Drie mogelijkheden om grip te houden op het debat.

Techniek 1: De ontkrachting
De meest gebruikte en vaak de minst effectieve techniek. U kunt het argument proberen te weerleggen door aan te tonen dat het niet waar is. Door te benoemen dat het nadelige gevolg helemaal niet gaat plaatsvinden, door voorbeelden te geven of logische denkstappen te maken. Het nadeel is dat dit veel tijd en moeite kost, u toch over een punt van de tegenstander praat en er een grote kans is dat het een welles-nietes gesprek gaat worden.

Techniek 2: Negeren
Als u er niet te veel op in wilt gaan kunt u het punt natuurlijk gewoon negeren en uw verhaal vervolgen toch? Het kan, maar is zeer gevaarlijk. De ander heeft het waarschijnlijk door en zal u er op aanvallen. Het negeren van argumenten wordt vaak uitgelegd als een zwaktebod: “u reageert niet omdat u er geen antwoord op hebt.” Pas de techniek van het negeren alleen toe bij kleine, futiele argumenten. Zeker niet bij het sterkste argument van uw tegenstander.

Techniek 3: Sturen
Het geheime wapen van de ervaren debater die gewend is om tegengas te krijgen. Geef een korte reactie van een paar woorden en leg vervolgens uit dat er iets is dat nog veel belangrijker is. “Dat is een interessant punt, maar waar dit debat vooral om draai is…” Elegant, effectief en niet helemaal netjes. Een iets langere reactie is uiteraard toegestaan, maar onthoud dat u wel terug wilt naar uw eigen boodschap.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken