Professioneel Gespreksleiden

Hoe krijg je echt commitment als gespreksleider?

De gespreksleider is een commitmentkweker, geen commitmentgever. Wel kun je stimuleren dat iedereen zich committeert aan de uitkomst van een bijeenkomst. Houd daarbij twee belangrijke principes in het achterhoofd:

Principe 1: Eigenaarschap, eigenaarschap, eigenaarschap

Mensen vertrouwen hun eigen oplossingen meer dan die van anderen.
De beste stimulans voor commitment is de deelnemers vanaf het begin van de sessie eigenaar te laten zijn van de onderwerpen.  De problemen, de uitdagingen, de vragen en de oplossingen komen niet van de leiding, de gespreksleider of een of andere deskundige, ze komen van henzelf. Zo wordt iedereen medeplichtig.

Principe 2: Weg met de druk en pressie

Je krijgt meer commitment door weerstanden op te ruimen dan door de pressie op te voeren om een bepaalde oplossing te accepteren. Laat als gespreksleider daarom niet steeds de voorstanders van een besluit de voordelen herhalen, laat vooral de tegenstanders suggesties doen hoe ze de nadelen willen voorkomen.  Dat is wat Jim Collins bedoelt in zijn studie ‘Good to Great’ naar succesvolle organisaties met Engage in dialogue and debate, not coercion.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken