Bewust Beinvloeden

Hoe krijg ik informatie van mijn gesprekspartner?

Vaak heeft u feitelijke informatie van iemand anders nodig om uw werk te doen, of om in een discussie sterker te staan. Maar men is niet altijd geneigd om deze informatie ook te geven, zeker als het moeite kost om iets uit te zoeken en op te sturen. En in het tijdperk van e-mail is een verzoekje om informatie zo verzonden, maar laat het antwoord soms lang op zich wachten.

De formulering van uw vraag om informatie is dan heel belangrijk. Maar hoe? U kunt vragen stellen op drie niveaus.

Niveau 1: Het verzoek om informatie

Dit is de meest basale vraag: een verzoek om informatie.

“Kun je me de afdelingscijfers van vorig jaar sturen?”

Niveau 2: Het waarom

U weet waarom het belangrijk is dat u die informatie krijgt, de ander waarschijnlijk niet. Vertel dus ook waarom het belangrijk is dat u die informatie krijgt.

“Kun je me de afdelingscijfers van vorig jaar sturen? Die heb ik nodig om een goed jaarplan voor volgend jaar te schrijven.”

Niveau 3: Het dreigement

Een gevaarlijke extra stap, maar soms nodig als het echt belangrijk is dat u de informatie krijgt. Benoem een nadeel voor de ander als u de informatie niet tijdig aangeleverd krijgt.

“Kun je me de afdelingscijfers van vorig jaar sturen? Die heb ik nodig om een goed jaarplan voor volgend jaar te schrijven. Als ik de cijfers zelf helemaal moet gaan opgraven denk ik niet dat ik nog tijd heb om het rapport dat jij wilde hebben tijdig naar je te sturen.”

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken