Overtuigend Debatteren

Hoe val ik op in de discussie?

Iemand overtuigen betekent wat u zegt moet opvallen. En dan niet alleen de inhoud van uw boodschap, maar ook de manier waarop u aankondigt en afsluit. Gebruik daarom de wet van de 3 A’s.

Aandacht

Voor u spreekt moeten anderen luisteren. En daarom start u of met het noemen van de ander bij naam (“meneer Pauw”) of gebruikt u een voegzin. Wat is een voegzin? Simpel: een zin die aankondigt wat u gaat zeggen. “Als ik u eens een voorbeeld mag geven dat mij echt aan het hart gaat.”

Argumentatie

De kern van uw betoog, oftwel uw argumenten. Let op: kwaliteit gaat boven kwantiteit in een debat. Iemand overtuigen betekent iets minder argumenten gebruiken en die beter uitwerken in plaats van veel argumenten gebruiken die u nauwelijk uitwerkt.

Appèl

U lanceert geen losse flodders. Wat u zegt moet blijven staan. Een appèl kan een call to action zijn (“En daarom stel ik voor dat we morgen al starten) of een statement om uw argument extra gewicht mee te geven (“En dat is war deze hele discussie om draait”).

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken