Hoe krijgt u betere vergaderingen?

Meer halen uit een bestaand vergadermodel? Of juist een nieuw model invoeren? U gaat liever niet over een nacht ijs. Lees hieronder voorbeelden van hoe Debat.NL gemeenten helpt.

Stel uw vraag

tabs-AlexKleinAlex Klein helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via klein@debat.nl of 023 562 99 72.

Stel uw vraag

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden was tevreden met het huidige vergadermodel, maar vroeg zich wel af of bepaalde zaken beter konden. Een specialist van Debat.NL nam daarom plaats op de publieke tribune en observeerde de gehele vergadercyclus. Ook doken we het archief in, hoe ging het eigenlijk bij de laatste vergaderingen eraan toe? En welke trends waren er zichtbaar?

Op basis hiervan heeft de gemeente Leeuwarden een aantal zaken in het vergadermodel gewijzigd om tot een beter en scherper vergadermodel te komen.

Gemeente Midden-Delfland

Hoe aantrekkelijk is de vergadering voor de inwoners van Midden-Delfland? En op welke wijze vinden de fracties dat het debat verbeterd kan worden? Een specialist van Debat.NL nam deze vragen onder de loep. We interviewden bewoners en fractievoorzitters en inventariseerden hun ervaringen.

Het leidde tot een serie aanbevelingen, die door de raad zijn overgenomen, waardoor inwoners en fracties in Midden-Delfland een beter, inhoudelijker en aantrekkelijker debat kregen.

Gemeente Noordoostpolder

Een vergadermodel uitwerken is een ding, implementeren is een ander verhaal. Hoe moeten voorzitters op situaties reageren? Wat wordt wanneer precies van raadsleden verwacht?

Samen met de griffie werkten wij een serie uit waarbij voorzitters vanaf de start van het vergadermodel begeleid werden en afspraken maakten om een lijn te trekken. Raadsleden gingen in een realistische simulatie van het nieuwe vergadermodel aan de slag om het goed in de vingers te krijgen en zo het debat naar een hoger niveau te tillen.