Vergaderwijze verbeteren

De vergaderwijze verbeteren? Of juist een nieuw vergadermodel invoeren? Profiteer van specialisten die diverse provincies en meer dan 120 gemeenten adviseren over een vergaderwijze die past bij uw provincie. U houdt het initiatief en wij ondersteunen griffie en presidium. Hierbij werken we samen aan een goede vergaderstructuur met een sterke vergadercultuur.

Hebt u een vraag?

hebt_PeterVanDerGeerPeter van der Geer helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via vandergeer@debat.nl of
023 562 99 72.

Provincie Limburg

Het commissie-raadsmodel van de Provincie Limburg beviel goed, maar toch kwamen enkele dilemma’s naar boven. Hoe gaan we om met spreektijden? Hoe zorgen we voor een effectieve inrichting van de vergaderdagen? En hoe voorkomen we doublures tussen commissie- en Statenvergaderingen?

Met een slimme combinatie van observatie, training en een terugkoppeling aan het presidium leverden we input om de vergaderpraktijk van Limburg nog beter af te stemmen op de wensen van de Statenleden.