Vaardigheden verbeteren

Elk traject is zuiver maatwerk. Door (online) observaties en digitale intakes krijgen wij vooraf een haarscherp beeld van wat er beter kan en wat er beter moet voor een beter debat. Met realistische Simulaties, Fractietrainingen en trainingen Slagvaardig Voorzitten en Politieke Debatvaardigheden geven we de Statenleden en voorzitters precies die vaardigheden mee waardoor ze een beter, inhoudelijker en aantrekkelijker debat kunnen neerzetten.

Hebt u een vraag?

hebt_PeterVanDerGeerPeter van der Geer helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via vandergeer@debat.nl of
023 562 99 72.

Provincie Limburg

Een aantrekkelijk onderling debat staat of valt bij goede debatvaardigheden. De Provinciale Staten van Limburg wilden met veel nieuwe Statenleden graag nog meer uit de debatten halen. Met name het geven van een krachtig betoog en het stellen van scherpe interrupties zijn hierbij belangrijk.

Tijdens een intensieve trainingsdag oefenden de Statenleden in politieke debatvaardigheden in hun vergaderpraktijk. In een afsluitende simulatie pasten zij alle technieken overtuigend toe om samen een beter debat te realiseren. Zo werd ieder Statenlid direct op scherp gezet voor de nieuwe periode.

Provincie Zuid-Holland

Commissievoorzitters spelen een belangrijke rol bij het neerzetten van goede debatten in commissievergaderingen. In Zuid-Holland wilden de commissies graag nog effectiever vergaderen. Uiteraard lag hier een belangrijke taak voor de voorzitters.

Om iedere voorzitter een persoonlijk leertraject te bieden observeerden we hen vanaf de publieke tribune, trainden we hen gezamenlijk en werden zij gecoacht in het slagvaardig voorzitten. Na een intensief traject konden zij de commissieleden helpen door hen meer richting te geven in het debat en beter te sturen op een kwalitatieve discussie.