Leidinggevenden in vergaderingen

Wie neemt er bij de start van een nieuw onderwerp in het teamoverleg als eerste het woord? Vaak de leidinggevende. Die wil graag even de context schetsen, mensen bijpraten of zijn visie uiteenzetten. Heel begrijpelijk, maar ook heel schadelijk voor een goede discussie.

Mensen zijn geneigd personen met macht en autoriteit te volgen. Als de leidinggevende zijn standpunt als eerste neerlegt is dat het startpunt voor de discussie en wegen alle aanwezigen dit standpunt mee in het formuleren van hun eigen standpunt. Het gevolg: minder ruimte voor discussie en minder kans op een eerlijke test van het idee. Een leidinggevende die zeker is van de kwaliteit van zijn eigen voorstel durft de test aan om eerst zijn werknemers te laten reageren voor hij zelf zijn mening geeft.

Delen:

Alle Tips
Leer Beter Beïnvloeden