Overtuigend Debatteren

Mag ik even inbreken?

Veel sprekers zien een onderbreking van hun betoog als een hinderlijke coitus interruptus met hun gehoor. Jammer, want wie kwantiteit beperkt, wint aan kwaliteit. Vijf tips van Debat.NL om effectief en diplomatiek te onderbreken.

1. Kies een aanloop

Botweg door de ander heen praten is niet chic en niet effectief. Je zet jezelf neer als stoorzender in plaats van de perfecte bliksemafleider. De beleefde vraag “mag ik u even onderbreken” doet de meeste sprekers terstond inbinden.

2. Geef een reden

Maak van onderbreken geen doel op zich zoals politici soms doen: hoe kom ik in beeld? Een duidelijke reden vergroot de kans op een goede wending in het gesprek. Bijv. ‘u maakt ons erg nieuwsgierig’, ‘ik wil even terug naar de oorspronkelijke vraag’ of ‘net als u ben ik benieuwd naar de reacties van anderen.’

3. Mijd het duel

Als u iemand interrumpeert en daarbij priemend aankijkt krijgt u vuurwerk terug. Kijk daarom niet alleen de spreker aan, maar juist ook de rest van de vergadering. Wedden dat ze instemmend knikken?

4. Klikken op keywords

Notoir breedsprakige lieden kunt u soms eenvoudig onderbreken door te ‘klikken’ op een woord: ‘Duurzaamheid, zegt u. Ik hoor het u 5 keer zeggen. Zal ik u vertellen wat dat betekent in de praktijk’. Knappe spreker die deze onderbreking weet te negeren.

5.Non-verbale versterkers

Door de keel te schrapen, een vinger op te steken en een knikje naar de voorzitter te geven, geeft u het signaal dat het tijd is voor een andere wending. Zoekt u een paardemiddel: raak de spreker even aan. En onthoud: de meeste mensen zijn u dankbaar voor een onderbreking, soms de spreker zelf ook!

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken