Meer autoriteit = meer overtuigingskracht

U wilt een onbekende ergens van overtuigen. Maar waarom zou hij iets van u aannemen? Autoriteit is belangrijk bij het overtuigen van iemand, dus zorg ervoor dat uw gesprekspartner weet dat uw adviezen en suggesties niet van zomaar iemand komen, maar iemand met expertise en ervaring.

Maar als Nederlanders worden we natuurlijk niet blij van mensen die zichzelf promoten en vertellen hoe goed ze wel niet zijn. Maar hoe kunt u dan toch autoriteit uitstralen? Zorg ervoor dat ze voor het gesprek al weten wie u bent. Laat een collega vertellen met wie ze het gesprek voeren en wat uw ervaring en expertise is. Of zorgt dat het schriftelijk bij uw gesprekspartner komt. Grote kans dat ze al direct open staan voor uw boodschap.

Delen:

Alle Tips
Leer Beter Beïnvloeden