Professioneel Gespreksleiden

Nooit meer tijdnood als discussieleider

Een discussieleider in tijdnood is een lelijk gezicht. Juist kleine groepen, waar de invloed van individuele groepsleden groter is, hebben nogal eens meer tijd nodig. Daarvoor bestaat een eenvoudige oplossing.

Stap 1: Iedereen verantwoordelijk

Maak iedereen verantwoordelijk voor de besteding van de juiste hoeveelheid tijd. Als er meerdere onderwerpen te bespreken zijn, bepaal je tevoren hoeveel tijd gewenst is. Betrek de groep daar zelf bij: hoeveel tijd wil je per onderwerp besteden?

Stap 2: Iedereen gekort

Blijk je als discussieleider dan tijd tekort te komen? Dan worden alle onderwerpen naar rato gekort (25% meer tijd nodig = 25% korten op aangegeven tijd). Dat leidt vaak tot een levendige discussie of uitstel van onderwerpen naar de volgende sessie.

Stap 3: One minute time management

Kom je er niet uit? Laat elk van de deelnemers het aantal minuten opschrijven dat ze nodig vinden voor het specifieke onderwerp. Middel de tijd als discussieleider en hak de knoop door.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken