Professioneel Gespreksleiden

Oplossing gezocht

Als dagvoorzitter, facilitator of gespreksleider heb je geen oplossingen, maar stimuleer je wel het bedenken daarvan. Dat een groep het lastig vindt om oplossingen te bedenken heeft te maken met ingesleten patronen. Aan u de taak dat te doorbreken aan de hand van drie manieren.

Back from the future

Gebruik back from the future als het onderwerp wat verder ligt. Anders, een beeld van de toekomst gaat vooraf door feitelijke verandering. Waar willen de deelnemers over 1, 2 of 5 jaar staan? Met dat toekomstbeeld voor ogen is je vervolgvraag als gespreksleider: Wat is er nu nodig om daar te komen?

Vreemdgaan

Bij wildere ideeën kun je met de groep vreemdgaan. Laat ze eens nadenken vanuit een wereldvreemd perspectief: Hoe zouden de Paus, Richard Branson of Napoleon dit oplossen? Of: Wat zouden de Amerikanen (denk groot), Italianen (denk design), Duitsers (denk degelijkheid) bedenken?

Breinschrijven

Minder spraakzaam gezelschap? Vraag elke deelnemer om het antwoord op een vraag op te schrijven. Vervolgens wordt het papier doorgegeven naar een volgende deelnemer die zijn of haar commentaar er op zet. In stap 3 verzamelt de moderator alle oplossingen en bespreekt ze plenair. Gespreksstof genoeg.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken