Staten

In bijna alle provincies helpen wij Statenleden om betere, inhoudelijkere en aantrekkelijkere debatten neer te zetten.

Fracties

Zowel via meerdere partijbureaus als rechtstreeks weten Statenfracties ons te vinden als zij meer uit hun debatten willen halen.

Bijeenkomsten

Provincies opereren niet in een vacuüm. We organiseren samen met provincies Statendagen, themabijeenkomsten en bijeenkomsten met inwoners en stakeholders

Een beter, inhoudelijker en aantrekkelijker debat

Dat is waar wij voor zorgen. Dat doen we door de vaardigheden van de Statenleden en voorzitters te verbeteren, de bestaande vergaderpraktijk te versterken en professionele gespreksleiders te leveren voor diverse bijeenkomsten. En vaak door een combinatie van deze drie.

Het debat in mijn Provincie verbeteren

Tips van Debat.NL

Bijna 11.000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?

Statenfracties die effectief debatteren

Dat is waar wij voor zorgen. Wij verbeteren uw overtuigingskracht in discussies met inwoners, raadsleden en GS en scherp te kijken welke technieken u kunt inzetten om uw politieke doelen zo goed mogelijk te realiseren.

Laat een fractiespecialist mij contacteren

Training van uw gehele fractie

Wat doen wij voor andere fracties?

Tips van Debat.NL

Bijna 11.000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?

kaart_zeeland Statendag in Provincie Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland beleefden een heftige start van haar Statenperiode. Tegelijkertijd hadden de Staten een aanzienlijke verjonging ondergaan. Daarom werd besloten tot een Statendag met als doel: hoe zitten wij als Staten goed aan het stuur? Samen met een werkgroep van Statenleden vormde Debat.NL een interactief programma waarin reflectie, simulatie en onderling debat leiden tot de start van een reeks concrete experimenten.

kaart_zuid-hollandMaatschappelijke discussies in Zuid-Holland

Of het nu gaat om de Volkeraksluizen, ondergronds bouwen of nieuwe milieuwetgeving, de provincie Zuid-Holland kiest bij publieke bijeenkomsten met experts, belangenorganisaties en inwoners voor vakkundige gespreksleiding. Debat.NL levert de provincie voor uiteenlopende onderwerpen gespreksleiders met verstand van zaken, gevoel voor publieke belangen en oog voor concrete resultaten.

kaart_noord-hollandHerindelingsdiscussie in Noord-Holland

De provincie faciliteert in haar rol als toezichthouder op de kwaliteit van het lokaal bestuur ook samenwerking tussen gemeenten. Rondom diverse herindelingsvraagstukken in diverse regio’s van Noord-Holland zorgde Debat.NL voor onafhankelijke gespreksleiders. Zij zorgden ervoor dat rond deze politiek gevoelige onderwerpen raadsleden, wethouders, burgemeesters en belangenorganisaties een evenwichtige discussie konden voeren.

Tips van Debat.NL

Bijna 11.000 mensen ontvangen maandelijks vijf tips om zichzelf overtuigender te maken. Doet u ook mee?