Publiek

Overtuigingskracht in de publieke arena

Overtuigingsstrategieën voor elke situatie
Uitgebreide kennis van vergader- en inspraakmodellen
Stapsgewijs leren in de praktijk

logo - provincie noord holland - 01
logo - hollandse delta - 01
logo - vereniging voor raadsleden - 01
logo - zuiderzeeland - 01
logo - twenterand - 01
logo - gemeente amsterdam - 01
logo - provincie utrecht - 01
logo - gemeente zwolle - 01

Echt leren overtuigen

Ontwikkel meer overtuigingskracht in de publieke arena


Overtuigen in elke situatie

Overtuigen in de publieke arena vraagt inzicht en vaardigheden in het politieke samenspel. Dat betekent per situatie behendig gebruik maken van de (on)geschreven spelregels:

 Debatten en vergaderingen
Verkiezingsoptredens
Media-optredens

Kennis van vergadermodellen

Iedere gemeente, provincie of waterschap kent zijn eigen dynamiek van vergaderen en besluiten. Overtuigingskracht komt neer op haarfijn aanvoelen wat u op welk moment het beste kunt doen:

Commissie- en raadsvergaderingen
BOB-model varianten
Bewonersbijeenkomsten

Stapsgewijs leren in de praktijk

Met een reeks korte interventies over langere tijd bereikt u meer dan met een eenmalige training. Deelnemers krijgen een curriculum dat hen van begin tot eind begeleidt:

Begeleiding met een eigen coach
Slimme combinatie van trainingen en video-feedback
Permanent inzicht in progressie

Businessman,Addressing,Delegates,At,Conference

Simulatie verandert gedrag


Hoe doorbreek je ingesleten vergadergewoontes? In Landsmeer ontdekten de raadsleden met een simulatie hoe het makkelijk anders kan.

Hollandse Delta adopteert nieuw vergadermodel


Hoe maak je 30 leden van het waterschap versneld vertrouwd met een effectiever vergadermodel? Het begint met anders kijken.

Nederland. Schiphol Amsterdam, 4 juni 2010
launch van samenwerkingsverband duurzaamheids platform the Grounds
foto: Herman Wouters
Portrait,Of,Several,Business,People,Sitting,In,Row,Participating,In

Projectleiders gemeente Utrecht nu betere gespreksleiders


Leiders van grote projecten moeten heel wat weerstand overwinnen in bijeenkomsten. Debat.NL hielp ze aan de juiste technieken en vaardigheden.

Het beste curriculum voor uw overtuigingskracht

Leren doet u nooit alleen. Bij Debat.NL leert u samen met uw collega's en uw Debat.NL coach.


Van elkaar

Voorbeelden, feedback en tips van uw mede-volksvertegenwoordigers zijn een stimulans om beter te leren overtuigen. Debat.NL stelt u in staat om van elkaar te leren.

Debat.NL Coach

Een ervaren expert is het aanspreekpunt voor uw organisatie en helpt u om de gewenste gedragsverandering te realiseren.