Casus

Simulatie verandert gedrag

Hoe doorbreek je ingesleten vergadergewoontes? In Landsmeer ontdekten de raadsleden met een simulatie hoe het makkelijk anders kan. Weten dat je het als raadslid meer invloed kan uitoefenen door het debat anders te voeren is prettig. Maar je gelooft het pas als het een keer gaat doen en de voordelen zelf ervaart.

Zoals in veel gemeenten richten veel raadsleden zich meer op het college dan op elkaar. Dat uit zich in talrijke vragen aan de wethouder met als gevolg: een gemiste kans op als raad samen invloed uit te oefenen. In de simulatie van Debat.NL leren de raadsleden hoe ze door de techniek van ‘tactisch twijfelen’ en slimme interrupties meerderheden creëren.

Dankzij de opzet van de simulatie maken de raadsleden zich niet alleen snel een betere debatstrategie eigen, maar zien ze ook het nut en het plezier van een raad die een eigen stempel drukt op de besluitvorming. Met Debat.NL zit de raad van Landsmeer weer beter aan het stuur.