Tips voor gemeenten

Raad, laat uw tanden zien

De gemeenteraad is het hoogste orgaan, maar wie bepaalt vaak de agenda? B&W. Dat klinkt niet goed en kan dus beter. Minder controleren, meer kaderstellen. Hoe? Vijf tips van Debat.NL.

1. Wees zuinig met vragen richting B&W

Een raad die veel vragen stelt over collegestukken krijgt een slap profiel. Bovendien geeft u als raad wel erg veel zendtijd weg aan B&W. Een sterk B&W blaast terug: ‘Mijn antwoord op uw vraag komt pas al u zelf met een visie komt.’

2. Spreek andere fracties meer aan

Uw raad is op zijn sterkst als er onderling wordt gedebatteerd om een meerderheid te krijgen. Een coalitie wil ook de oppositie meekrijgen. Daarvoor moet je elkaar verleiden. Debatteren is ook onderhandelen.

3. Geef vaker opdrachten aan B&W

Een raad beschikt niet over een staf om zelf altijd alles uit te zoeken. Maar niets weerhoudt een raad om B&W aan het werk te zetten met een opdracht: ‘Zoek uit of er een probleem met xyz en rapporteer ons voor 1 september’.

4. Dien moties vreemd aan de agenda in

Een passieve raad krijgt een agenda die voor vrijwel 100% door B&W wordt ingevuld. Dat is 0% kaderstellend. Uw raad krijgt tanden als ze los van die agenda moties indient die B&W tot luisteren.

5. Kom met eigen voorstellen

Een raad die eenmaal zijn stempel drukt op de agenda en debatten, neemt ook de laatste stap: initiatiefvoorstellen. Daarvoor bent u in de politiek gegaan: zaken aan de orde stellen en oplossen. Kortom, je bestaat pas als raad als je zelf het heft in handen neemt. Uw kiezers zullen blij zijn!

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken