Overtuigend Debatteren

Regelrechte sabotage

Traineren en frustreren komt veel voor in menig discussie of debat. Totaal niet interessant voor het publiek, maar sommige partijen bereiken er hun doel mee: uitstel en daarmee vaak ook afstel van besluiten. De meest beruchte sabotageacties:

“Interessante discussie, maar de tijd is nog niet rijp”

Er moet immers nog een rapport opgesteld worden en een commissie aan het werk gezet worden

“Maar er zijn nog een paar punten die ik wil brengen”

Praten, praten en praten. In de Verenigde Staten ook wel de filibuster genoemd. Blijf eindeloos praten totdat het laatste restje debatenergie uit de ruimte is. Het record staat op naam van de Amerikaanse senator Strom Thurmond die in het debat over de burgerrechtenwet 24 uur en 18 minuten aan het woord bleef.

Draai om de kwestie heen

“Ik constateer dat we dit allemaal een buitengewoon belangrijke discussie vinden. Goed om alle meningen zo te horen en het is belangrijk om tot een afgewogen oordeel te komen.”

Zeur over de juiste definities

“U wilt meer groen? Maar wat is groen eigenlijk? Goed dat we het eerst daar met elkaar over eens zijn voordat we überhaupt verder spreken.”

Begin over procedures

“We zijn nog lang niet toe aan deze stap. Ik snap uw enthousiasme, maar we moeten eerst nog de volgende stappen doorlopen:”

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken