Overtuigend Debatteren

Sturende vragen stellen

Wie grip heeft op het debat heeft een grote kans om te winnen. Als u duurzaamheid het belangrijkste thema vindt binnen de discussie wilt u dat er zo veel mogelijk over duurzaamheid wordt gesproken. Hoe centraler dit punt staat in het debat, hoe eerder duurzaamheid een punt is dat wordt meegenomen in de uiteindelijke afweging.

Nu kunt u natuurlijk aan uw tegenstanders vertellen waar ze het over zouden moeten hebben. Maar in plaats van dit te dicteren, kunt u hen beter de juiste vragen stellen. Een vraag lokt immers een antwoord uit, en daarmee brengt u richting aan in het debat. Enkele voorbeelden:

  • Hoe kijkt u aan tegen de kosten? (uw tegenstander moet over kosten gaan praten)
  • Wat zou onze klant hiervan denken? (uw tegenstander moet zich in de klant verplaatsen)
  • Wat maakt dit idee beter dan andere ideeën? (uw tegenstander moet nu inhoudelijke argumenten aandragen)

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken