Tips voor gemeenten

Succesvolle moties en amendementen

Waarom sneuvelen sommige moties en amendementen en halen anderen het wel? Leer ze effectief gebruiken met 5 Tips van Debat.NL

1. Gebruik het juiste instrument
Moties zijn vrijblijvender dan amendementen. Dat vergroot juist de kans dat een motie het haalt.
Wat kun je doen? Bedenk eerst wat je wilt bereiken en kies dan pas het instrument.

2. Richt je tot collega’s
Veel raadsleden proberen het college te overtuigen van het nut van een amendement. Het college verdedigen vaak liever zijn eigen voorstel. Wat kun je doen? Richt je tot andere fracties. Als genoeg fracties enthousiast zijn komt de wethouder ook in beweging.

3. Last minute overtuig je niet
Veel raadsleden houden hun kruit droog tot de raadsvergadering. Ze overvallen fracties op het laatste moment met een briljant idee. Wat kun je doen? Mensen overtuig je niet door ze last minute te verrassen. Verleid ze al in de voorgaande vergadering.

4.Gebruik de wandelgangen
Collega-raadsleden veranderen niet publiekelijk zomaar van mening. Wat kun je doen? Spreek collega-fracties aan in de wandelgangen. Door samen een motie in te dienen krijg je gemakkelijker steun.

5. Vraag advies aan de griffie
Moties en amendementen zijn instrumenten die juridisch en bestuurlijk moeten kloppen. Een kostbaar foutje is snel gemaakt. Wat kun je doen? Leg moties en amendementen voor aan de griffie voor advies.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken