Tips voor gemeenten

Tip voor raadsleden: word niet reactief

Het begon zo leuk toen u campagne voerde voor uw eerste termijn als raadslid. Vol frisse ideeën over hoe de gemeente anders kon werd u uiteindelijk gekozen om plaats te nemen in de raad. En nu aan de slag!

Maar de eerste week kwamen er al honderden pagina’s aan memo’s, voorstellen en verordeningen binnen. En na nog geen maand gaat alle aandacht uit naar zaken die op de agenda van de raad staan. Voorstellen die vooral door het college worden gedaan. Het gevaar is om reactief te worden: mee te drijven met de stroom en geen invloed uit te oefenen op waar men over vergadert.

Een reactief raadslid debatteert netjes over wat er op de agenda staat, plaatst af en toe een kritische noot en dient misschien wel een amendement of motie in. Maar heeft nooit echte controle op het politieke proces en is dus minder effectief.

Pro-actieve raadsleden kijken naar de lange termijn agenda en zien wat er al behandeld gaat worden. Welke zaken missen er? Welke belangrijke thema’s blijven liggen? Met interpellatiedebatten, moties, initiatiefvoorstellen en aandacht in de media kunnen onderwerpen op de agenda komen. Deze debatten zijn goede momenten voor profilering (het zijn immers uw thema’s) en bieden een mooie kans om de gemeente nog beter te maken.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken