Zoekt u een ervaren gespreksleider?

Een integriteitsdiscussie, inspraakavond of informatiesessie met de raad? Elke bijeenkomst moet zowel interactief als inhoudelijk zijn. Lees hieronder hoe de ervaren gespreksleiders van Debat.NL gemeenten helpen.

Stel uw vraag

tabs-AlexKleinAlex Klein helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via klein@debat.nl of 023 562 99 72.

Stel uw vraag

Raadsconferentie

De jaarlijkse raadsconferentie moest de onderlinge band in de raad versterken en inhoudelijk de raad een stap verder brengen. In een gevarieerd programma zorgden de facilitators van Debat.NL dat elk raadslid zijn inbreng kon leveren en een beroep op samenwerking succesvol uitpakte. Ruime ervaring met bestuurlijke vraagstukken zorgde dat de bijeenkomst echt een verdieping kreeg.

Bewonersavond

Debatten rondom de opvang van vluchtelingen kunnen precair zijn en emotioneel verlopen. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider van Debat.NL gingen zowel voor- als tegenstanders op prettige wijze in discussie. Daardoor bleef het niet bij klagen, maar kwamen inwoners ook zelf met creatieve ideeen.

Met de raad op pad

Onder de noemer “De Raad fietst” gaan raadsleden op de fiets langs verschillende kernen om samen met de inwoners te kijken op welke wijze zaken in de gemeente nog beter kunnen.

Een ervaren gespreksleider van Debat.NL zorgt dat gesprekken constructief verlopen en raad en inwoners waar mogelijk tot concrete afspraken komen.