Bewust Beinvloeden

Voorkom verbaal pingpong

Veel gesprekken lijken op verbaal pingpong. U geeft een argument, de ander geeft een tegenargument, u komt weer met een tegenargument, etcetera. Dit kan eindeloos doorgaan zonder dat iemand van mening verandert. Iedereen graaft zich in in zijn eigen positie en slingert argumenten naar de ander. Tijd om dit te doorbreken en de ander verleiden om naar de common ground te komen.

Verleid de ander om echt op uw argument te reageren, of echt over het door u gesignaleerde probleem te spreken. Dat doet u niet door nog eens uit te leggen waarom het echt zo is, maar door de ander gericht te vragen hoe hij over dat specifieke punt denkt. Het probleem van verbaal pingpong is dat iedereen langs elkaar heen praat. De beste manier om de ander te verleiden om ook over uw punt te praten is door er vriendelijk naar te vragen. Zo komt u nader tot elkaar en spreekt u in ieder geval niet meer langs elkaar heen.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken