Bewust Beinvloeden

Waarom heeft mijn gesprekspartner zulke slechte argumenten?

U kent uw gesprekspartner als iemand die doorgaans goede argumenten heeft. Maar nu reageert hij niet op uw inhoudelijke argumenten en komt hij steeds met allemaal kleine bijzaken. Wat is er aan de hand?

Het is een mythe dat mensen alleen op basis van inhoud besluiten. Er speelt op de achtergrond heel veel mee. Drie soorten weerstand:

  • Inhoudelijke weerstand. Iemand heeft rationele argumenten om het niet met u eens te zijn.
  • Emotionele weerstand. Iemand is het niet met u eens vanwege een gevoel.
  • Politieke weerstand. Iemand is het niet met u eens omdat hem dat niet uitkomt.

Inhoudelijke weerstand wordt vaak uitgesproken in gesprekken door tegenargumenten te geven. Maar emotionele en politieke weerstand worden vaak niet uitgesproken. Hoe vaak zegt een van uw collega’s dat hij het geen goed idee vindt omdat dat zijn positie binnen de afdeling schaadt?

Als deze weerstand niet wordt uitgesproken kunt u er ook niet op reageren. Hoe dan toch de weerstand weg te nemen? Blijf op de inhoud, en dwing de ander met sturende vragen om op uw inhoudelijke punten te reageren. Zo lang u de inhoud centraal houdt kunt u de discussie winnen.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken