Professioneel Gespreksleiden

Wat doe ik met een verlegen gezelschap?

Als gespreksleider ben je niet verlegen, maar de deelnemers soms wel. Zet deze mensen niet voor het blok (‘Kom op, je hoeft je nergens voor te schamen hier’).  De vooronderstelling onder veel bijeenkomsten is dat je moet praten om mee te doen. Maar eerst denken en/of schrijven kan net zo goed en levert vaak betere resultaten op. Er zijn twee beproefde methodes.

Houd het willekeurig

Iedereen krijgt een blanco kaartje met de vraag om daarop een  stelling, vraag of dilemma over de onderhavige kwestie op te schrijven. Vervolgens neem je die in en verdeel je ze willekeurig weer over de groep. Vraag kris-kras wat is opgeschreven en ga daarover het gesprek aan. Niemand kan voor dom worden versleten.

Eerst delen, dan praten

Je stelt een vraag, waarop  iedereen eerst voor zichzelf even nadenkt. Vervolgens deelt iedereen zijn gedachten met een buurm/v om samen met één antwoord te komen. Die antwoorden bespreek je als gespreksleider met de groep plenair. In Amerika noemen ze dat Think Pair Share.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken