Wat doe je met keynote sprekers?

Voor de gespreksleider of dagvoorzitter is iedereen een sleutelfiguur in de bijeenkomst of het nu een minister, een directeur of een deelnemer is. Organisaties zetten keynote sprekers in om zich sneller te verzekeren van een volle zaal. Is het publiek eenmaal binnen, dan is menig organisator tevreden. Voor de gespreksleider begint het dan pas.

Demystificeer

Het meest geloofwaardig zijn ministers, ceo’s, directeuren op het moment dat ze van hun voetstuk afstappen. Als ze even de tijd nemen voor een echt gesprek en zich kwetsbaar tonen. Als gespreksleider doe je dat door een paar informele vragen voor of na de speech.

Dilemmasharing

Leg dilemma’s aan de zaal voor. Elke spreker met een sterk verhaal heeft lastige beslissingen moeten nemen. Een praktijkvoorbeeld: een bergbeklimmer heeft de Mt Everest beklommen. Welke keuzes leg je de zaal voor? Wanneer laat je een maat achter, neem je een omweg of niet, stel je plannen uit of niet. Vraag het de zaal voordat de spreker verklapt hoe het werkelijk ging.

Durf te vragen

Veel keynote sprekers hebben een boodschap, maar niet altijd een verhaal. Voor de gespreksleider is dat voldoende reden om de monoloog te vervangen door een interview. In het interview verwerk je vragen uit het publiek. Het interview is een flexibele gespreksvorm, die je naar believen persoonlijk, zakelijk, oppervlakkig of diepgravend insteekt.

Delen:

Alle Tips
Leer Ontspannen Presenteren