Bewust Beinvloeden

Welke vergaderopstelling werkt het best?

Er zijn talloze manieren om een vergaderzaal in te richten. Soms zijn tafels en stoelen niet van plaats te veranderen, vaak ook welk. Als je de keuze hebt om het zelf in te richten, wat werkt dan het best voor een effectieve en efficiënte vergadering?

Als u graag meer discussie wilt werkt een kring het beste. Iedereen kan elkaar zo veel mogelijk aankijken en er zijn geen tegenstellingen. Iedereen zit op een plaats in de cirkel.

Een vierkant roept al meer tegenstand op: mensen op de hoeken zitten haaks op elkaar en kunnen elkaar niet goed aankijken. In het vierkant nemen vaak de personen die in het midden van een van de vier kanten zitten de leiding en volgen de mensen op de hoeken. Minder geschikt voor een constructieve dialoog.

Een leuke manier om de onderlinge discussie te stimuleren: haal tafels weg. Ondenkbaar in het tijdperk van laptops en tablets, maar al die materialen zijn erg gemakkelijk jezelf fysiek achter de verschuilen. Een tafel is een prachtige barrière voor interactie. Door de ruimte letterlijk open te breken komt er meer ruimte voor interactie en worden deelnemers gestimuleerd om zich niet te verschuilen.

Snelle tips direct in je mail

Doe mee met 11.000 + abonnees die maandelijks vijf tips ontvangen.

Meer tips?
Overtuigend Debatteren
Verbeter uw presentatietechnieken
Professioneel Gespreksleiden
Verbeter uw gespreks-leidingstechnieken