Word geen zetelklever

Daar zit u, kersvers of opnieuw in een raadszetel. Voordat dat u het beseft gaat alles zijn gangetje. Wordt het weer als vanouds of komt er nieuw elan? Vijf tips van Debat.NL.

1. Dossiers denken niet. Denk zelf!

Een stapel dossiers of een propvolle iPad vertroebelt het zicht op de hoofdlijnen. Stort u nooit zomaar op al die informatie. Denk eerst zelf, schrijf op wat uw doel is en ga daarna grasduinen in de stukken. Dat leest makkelijker.

2. Bepaal zelf de agenda

Het college vraagt, de raad klaagt. Wordt geen speelbal van het college en zet zelf de lijnen uit. Kies gezonde verhoudingen: 5 collegevoorstellen = minimaal 1 raadsvoorstel.

3. 1 uur binnen = 1 uur buiten

Hoe weet u of u goed bezig bent als raadslid? Door permanent voeling te houden met uw inwoners. Houd de stelregel aan dat voor elk uur op het gemeentehuis u minimaal een uur met inwoners en belangengroepen spreekt.

4. Blijf geen eenpitter, gun succes

Raadsleden zitten soms als een bok op de haverkist van hun eigen portefeuille. Samenwerken binnen en buiten uw fractie gaat een stuk eenvoudiger door anderen succes te gunnen. Bouw vanaf het begin krediet op.

5. Blijf raadslid, geen praatlid

Politiek is veel praatwerk. Dat betekent nog niet dat u de hele tijd het woord moet voeren. Er wordt beter naar u geluisterd als u zelf ook wat langer luistert. Blijf scherp in overtuigingskracht.

Delen:

Alle Tips